NaslovnaCjeniciCjenik pogrebnih usluga

Cjenik pogrebnih usluga

1. Preuzimanje posmrtnih ostataka u kući ili bolnici 150,00 kn
2.

Prijevoz posmrtnih ostataka

a)    na području grada Poreča

b)    van grada Poreč

c)     van Republike Hrvatske

130,00

3,50 kn/km+cest.

7,00 kn/km+cest.

3. Čekanje na liječnika, suca, sprovod stranke 70,00 kn/sat
4. Odijevanje pokojnika 200,00 kn
5. Brijanje pokojnika 50,00 kn
6. Kupanje pokojnika 150,00 kn
7. Upotreba dezinf. Sredstava za stavku 34,37,45 i 54 35,00 kn
8.

Iskop groba, zatrpavanje groba i čekanje na pokop

a)    Normalni grob

b)   Mali grob

c)    Grob za posmrtne ostatke –eksh. ( sanduk za kosti) i urna

750,00 kn

400,00 kn

300,00 kn

9. Preuzimanje posmrtnih ostataka na licu mjesta udesa i dopremanje u mrtvačnicu 430,00 kn
10.

Vršenje usluge sprovoda automobilom

a)    Normalna vožnja

b)   Sprovod uz glazbu i vjerski obred

100,00 kn

110,00 kn

11. Korištenje frižidera po danu 150,00 kn
12. Korištenje mrtvačnice po danu 150,00 kn
13. Upotreba limenog transportnog sanduka 55,00 kn
14.

Prijevoz pogrebnog materijala-opreme

a)    Područje grada Poreč – paušal

b)   Van grada Poreča

100,00 kn

3,90 kn/km

15. Prijenos pokojnika od mrtvačnice ili kapele do groba kod pogreba ( 4 osobe) 450,00 kn
16. Ekshumacija do 5 godina ukopa 2.400,00 kn
17. Ekshumacija od 5-10 godina ukopa 1.690,00 kn
18.

Ekshumacija preko 10 godina ukopa

a)    Redovna ekshumacija u Općem polju

1.350,00 kn

800,00 kn

19. Ekshumacija djeteta do 5 godina ukopa 1.450,00 kn
20. Ekshumacija djeteta od 5-10 godina ukopa 1.000,00 kn
21. Ekshumacija djeteta preko 10 godina ukopa 750,00
22. Skidanje i nošenje nadgrobnih spomenika 250,00 kn/sat
23.

Otvaranje i zatvaranje grobnica i niša

a)    Sa zidanjem otvora

b)   Bez zdianja otvora

412,00 kn

240,00 kn

24. Dekoracija odra sa cvijećem ( samo rad ) 66,00 kn
25. Uređenje grobnog mjesta – godišnje 140,00 kn
26. Nadzor pri postavi nadgrobnog spomenika s odobrenjem radova i iskolčenjem ( upotreba struje i vode) 250,00 kn
27. Preuzimanje pokojnika u specifičnim uvjetima ( 3 ili više dana nakon smrti) 520,00 kn
28. Zamjena dotrajalog križa ili piramide ( bez materijala ) 55,00 kn
29. Zamjena rješenja prilikom promjene korisnika grobnog mjesta 55,00 kn
30. Sve ostale usluge koje nisu obuhvaćene cjenikom 55,00 kn/sat
31. Priprema i izdavanje pogrebne opreme 55,00 kn
32. Sabiranje posmrtnih ostataka kod redovnog iskopa 100,00 kn
33. Preuzimanje teško oštećenih pokojnika i na teško pristupačnom mjestu ( provalije, more, šterne, spilje i slično) 750,00 kn
34. Smještaj umrlog u lijes 45,00 kn
35. Korištenje depozita ( mjesečno ) 100,00 kn
36. Nošenje vijenaca za vrijeme pogreba po komadu ( zahtjev ) 55,00 kn
37. Premještanje pok. iz drvenog u limeni sanduk ( zahtjev ) 100,00 kn
38. Organizacija sahrane 300,00 kn
39. Odnošenje vijenaca sa groba poslije sahrane 65,00 kn
40. Fugiranje grobnica 55,00 kn
41. Otvaranje mrtvačnice kod preuzimanja pokojnika 100,00 kn
42. Uporaba razglasa 100,00 kn
43. Korištenje kolica za prijenos pokojnika do mjesta ukopa 150,00 kn
44. Izrada temelja za spomenik ( okvir ) 1300,00 kn
45. Čišćenje unutarnjeg dijela grobnica, premještaj lijesova unutar grobnice 400,00 kn
46. Korištenje kapele i električnih svijeća 150,00 kn
47. Odvoz i uništenje ostatka lijesa nakon ekshumacije 65,00 kn
48. Postavljanje vijenaca na grob po narudžbi 65,00 kn
49. Ispraćaj pokojnika sa gradskog groblja radi prijevoza u drugo mjesto 350,00 kn
50. Skidanje nadgrobnog spomenika i betonskog okvira 570,00 kn
51.

Jednokratno uređenje grobnih mjesta

a)    Grobnica

b)   Zemljani grob

80,00 kn

110,00 kn

52. Korištenje komunalnih objekata kojima upravlja Usluga Poreč d.o.o. pri obavljanju pogrebnih usluga od strane drugih pravnih osoba 450,00 kn/ pogreb
53. Ekshumacija iz grobnice i niša u grobnicu i nišu 650,00 kn
54. Premještanje posmrtnih ostataka iz limenih u limeni sanduk 980,00 kn
55. Produbljenje groba 600,00
56. Ostali prijevozi 3,90 kn
57. Prijevoz pokojnika unutar EU 7,00 kn/km+cest.
58.

Osmrtnice i zahvalnice

a)izrada po komadu

b)postavljanje po komadu na području grada Poreča

c)van grada Poreča

7,00 kn

10,00 kn

10,00 kn+cijena po km

59. Uređenje pokojnika po zahtjevu 70,00 kn
60. Korištenje prostora za obavljanje obreda prema vjerskim običajima 300,00 kn
61. Lotanje s materijalom 250,00 kn
62. Ukop umrle osobe u grobnicu ili nišu – postavljanje lijesa 400,00 kn
63. Nošenje i polaganje urne 300,00 kn
64. Postavljanje cvjetnih aranžmana, svijeća, zamjena dotrajalog cvijeća i svijeća po narudžbi 55,00 kn
65. Ishodovanje dokumenata za potrebe pogrebnih usluga 70,00 kn
66. Izdavanje raznih potvrda, izjava i slično 50,00 kn
67. Izdavanje preslika raznih dokumenata ( rješenja, izjava, računa, konto kartica i sl.) 25,00 kn
68. Upotreba dezinfekcijskih sredstava prilikom ekshumacije 200,00 kn
69. Korištenje kolica za prijevoz cvijeća i vijenaca 75,00 kn
70. PVC transportna vreća za pokojnika 268,15 kn
71. PVC vreće za pokojnike 190,45 kn
72.

Pogrebna oprema

Lijes 60 K ( kremacijski )

Lijes 125,90 G,115,126,105

Lijes 145

Lijes 170

Lijes 140,142

Lijes dječji 80 cm

Lijes 190,175

Lijes 165

Lijes 171 J

Lijes 209

Lijes 279

Lijes 200

Lijes 95

Limeni uložak običan bez stakla

Limeni uložak običan sa staklom

Limeni uložak polusarkofag bez stakla

Limeni uložak polusarkofag sa staklom

Garnitura Jana, Tena

Garnitura Mia

Križ za lijes mali

Križ za lijes veliki

Križ za lijes veliki s Isusom

Limeni sanduk za posmrtne ostatke

Drveni sanduk za posmrtne ostatke

Križ veliki svijetli

Križ veliki tamni

Križ veliki bijeli

Križ dječji bijeli

Piramida

Piramida ruža

Lampioni crveni

Lampioni bijeli

756,00 kn

1.656,00 kn

1.742,40 kn

3.594,60 kn

2.156,40 kn

784,80 kn

3.920,40 kn

2.025,00 kn

2.295,00 kn

9.000,00 kn

6.300,00 kn

4.791,60 kn

1.785,60 kn

581,40 kn

621,00 kn

905,40 kn

945,00 kn

297,00 kn

257,40 kn

59,40 kn

99,00 kn

109,80 kn

525,19 kn

405,00 kn

162,00 kn

108,00 kn

108,00 kn

108,00 kn

180,00 kn

207,00 kn

11,75 kn

9,72 kn

Usluge čija se nabavna cijena uvećava za 15%:

RB OPIS USLUGE
1. Izrada sprovodnice sa dokumentima za prijevoz posmrtnih ostataka u inozemstvo bez troškova konzulata
2. Izrada sprovodnice za prijevoz u Republici Hrvatskoj
3. Troškovi drugih groblja
4. Troškovi drugih pogrebnih poduzeća, obrtnika i zdravstvenih ustanova
5. Troškovi konzulata, ambasada i veleposlanstva
6. Troškovi zračne luke
7. Objava oglasa u javnim glasilima
8. Izrada fotografije i okvir
9. Vijenac i cvjetni aranžman
10. Pločica s natpisom za nadgrobni znak
11. Lampioni

Na iznose usluga plaća se PDV.

Dokumenti