NaslovnaCjeniciCjenik uređenih i neuređenih grobnih mjesta na grobljima Poreštine

Cjenik uređenih i neuređenih grobnih mjesta na grobljima Poreštine

CIJENE UREĐENIH I NEUREĐENIH GROBNIH MJESTA

Redni Broj Vrsta uređenih grobnih mjesta Cijena
1. Arkade 64.800,00 kn
2. Grobnice za 6 mjesta 42.350,00 kn
3. Grobnice za 3 mjesta 29.000,00 kn
4. Grobnice za 1 mjesto – niša 12.000,00 kn
5. Niša za urne 4.400,00 kn
Redni Broj Kategorije grobnoh mjesta Cijena
1. I kategorija ( groblje Poreč ) 3.300,00 kn/m2
2. II kategorija ( groblje Poreč ) 2.970,00 kn/m2
3. III kategorija ( groblje Poreč ) 2.380,00 kn/m2
4. III kategorija (groblja Žbandaj, Nova Vas, Fuškulin i Baderna ) 2.380,00 kn/m2

CIJENE GODIŠNJE GROBNE NAKNADE

1. Godišnja grobna naknada u Arkadama po grobnom mjestu ( groblje Poreč ) 250,00 kn
2. Godišnja grobna naknada I kategorije po grobnom mjestu ( groblje Poreč ) 240,00 kn
3. Godišnja grobna naknada II kategorije po grobnom mjestu ( groblje Poreč ) 180,00 kn
4. Godišnja grobna naknada III kategorije po grobnom mjestu ( groblje Poreč ) 150,00 kn
5. Godišnja grobna naknada III kategorije po grobnom mjestu ( groblja Nova Vas, Fuškulin, Žbandaj, Baderna) 150,00 kn

Na iznose naknade plaća se  PDV.

Dokumenti