NaslovnaCjeniciCjenik usluga parkiranja

Cjenik usluga parkiranja

Cjenik usluga parkiranja na Velikom gradskom parkiralištu:

R.B. OPIS STAVKE JM CIJENA U KN
1. Cijena parkiranja za osobna vozila sat 10,00
2. Cijena parkiranja za osobna vozila dan (do 24h) 80,00
3. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 150,00
4. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) kom/godina 300,00
5. Umirovljenici sa prebivalištam na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 75,00
6. Umirovljenici sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo kom/godina 150,00
7. II. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 200,00
8. Godišnja pretplata Vikendaši (prijevljeno boravište na području Grada Poreča – Parenzo) kom/godina 600,00
9. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 350,00
10. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) kom/godina 500,00
11. II. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 450,00
12. Godišnja pretplata za iznajmljivače užeg centra grada Poreča kom/godina 300,00
13. Godišnja pretplata za zaposlene na području Grada Poreča – Parenzo i bivših Općina Poreč kom/godina 300,00
14. Korištenje cijelog Velikog gradskog parkirališta (01.11-31.03) dan 7.000,00
15. Korištenje površine za razne prigodne prodaje m2/≤3 dan 5,50
16. Korištenje površine za razne prigodne prodaje m2/>3 dan 4,00
17. Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu manju od 500 m2 (01.11-31.03) m2/≤3 dan 5,50
18. Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu manju od 500 m2 (01.11-31.03) m2/>3 dan 4,00
19. Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu veću od 500 m2 (01.11-31.03) m2/≤3 dan 2,75
20. Korištenje dijela velikog gradskog parkirališta za površinu veću od 500 m2 (01.11-31.03) m2/>3 dan 2,00
21. Korištenje površine za postavljanje kioska god 25.000,00
22. Korištenje površine za mljekomat god 12.000,00
23. Naknada za izgubljeni listić kom 100,00
24. Nova, izgubljena ili zamjena beskontaktne kartice kom 50,00

Cjenik usluga parkiranja na parkiralištu Osnovne škole:

R.B. OPIS STAVKE JM CIJENA U KN
1. Cijena parkiranja za osobna vozila sat 8,00
2. Cijena parkiranja za osobna vozila dan (do 24:00h) 50,00
3. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 150,00
4. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) kom/godina 300,00
5. Umirovljenici sa prebivalištam na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 75,00
6. Umirovljenici sa prebivalištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo kom/godina 150,00
7. II. Godišnja pretplata za fizičke osobe sa prebivalištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 200,00
8. Godišnja pretplata Vikendaši (prijevljeno boravište na području Grada Poreča – Parenzo) kom/godina 600,00
9. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 350,00
10. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem izvan područja Grada Poreča – Parenzo (bivše Općine Poreč) kom/godina 500,00
11. II. Godišnja pretplata za pravne osobe sa sjedištem na području Grada Poreča – Parenzo kom/godina 450,00
12. Godišnja pretplata za iznajmljivače užeg centra grada Poreča kom/godina 300,00
13. Godišnja pretplata za zaposlene na području Grada Poreča – Parenzo i bivših Općina Poreč kom/godina 300,00
14. Naknada za izgubljeni listić kom 50,00
15. Nova, izgubljena ili zamjena beskontaktne kartice kom 50,00

Cjenik usluga parkiranja na otvorenim parkiralištima:

R.B. ZONA SMS BROJ ULICA CIJENA sat
01.10.-30.05. 01.06.-30.09.
1. I 708527 Nikole Tesla 4,00 kn 8,00 kn
2. I 708527 Kandlerova 4,00 kn 8,00 kn
3. I 708527 Zagrebačka 4,00 kn 8,00 kn
4. I 708527 Rade Končara sjever 4,00 kn 8,00 kn
5. I 708527 Turističko šetalište 4,00 kn 8,00 kn
6. II 708538 Istarski razvod 3,00 kn 6,00 kn
7. II 708538 Trg. Joakima Rakovca 3,00 kn 6,00 kn
8. II 708538 J. Šurana 3,00 kn 6,00 kn
9. II 708538 V. Gortana 3,00 kn 6,00 kn
10. II 708538 Vukovarska 3,00 kn 6,00 kn
11. II 708538 Pionirska 3,00 kn 6,00 kn
12. II 708538 O. Keršovani 3,00 kn 6,00 kn
13. II 708538 Centar Va 3,00 kn 6,00 kn
14. II 708538 R. Končara 3,00 kn 6,00 kn
15. III 708539 Rade Končara jug nema naplate 4,00 kn
16. III 708539 Pical nema naplate 4,00 kn
17. III 708539 Park. “Pineta” nema naplate 4,00 kn
18. III 708539 Ive Lole Ribara 2,00 kn 4,00 kn
19. III 708539 Centar Vb 2,00 kn 4,00 kn
20. I, II, III Dnevna karta (24h) 100 kn

 

Dokumenti