NaslovnaCjeniciCjenik usluga u Sportskoj luci Poreč

Cjenik usluga u Sportskoj luci Poreč

KOMUNALNI VEZ
DUŽINA PLOVILA JM CIJENA U KN SA PDV-om
Do 4 m kom/godina 800,00
4 – 5 m kom/godina 1.000,00
5 – 6 m kom/godina 1.200,00
6 – 7 m kom/godina 1.400,00
7 -8 m kom/godina 1.600,00
8 – 9 m kom/godina 1.800,00
9 – 10 m kom/godina 2.000,00

Za korištenje usluge komunalnog veza u Lučici Poreč, umirovljenicima se odobrava popust od 40%.

Ovaj cjenik primjenjuje se od 01.01.2016. godine.

Dokumenti