NaslovnaDjelatnostiČistoćaOdluke i propisiOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Poreča-Parenzo

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Poreča-Parenzo

Dokumenti