NaslovnaDjelatnostiČistoćaOdluke i propisiOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Dokumenti