NaslovnaDjelatnostiČistoćaOdluke i propisiOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Vižinada-Vizinada

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Vižinada-Vizinada

Dokumenti