NaslovnaDjelatnostiČistoćaOdluke i propisiOdluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Vrsar-Orsera

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Vrsar-Orsera

Dokumenti