NaslovnaDjelatnostiČistoćaOdluke i propisiOdluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Poreča-Parenzo – veljača 2022.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Poreča-Parenzo – veljača 2022.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Poreča-Parenzo - veljača 2022.