NaslovnaDjelatnostiOtpadne vode

Otpadne vode

OŠ Vladimira Nazora Vrsar u posjetu Petalonu

OŠ Vladimira Nazora Vrsar u posjetu Petalonu

Usluzi Poreč su povjereni poslovi izgradnje i upravljanja izgrađenim kanalizacijskim sustavima na Poreštini te poslovi ubiranja naknade za priključenje od korisnika.

Kanalizacijski sustav Poreštine organiziran je i dimenzioniran prema potrebama turističke privrede i građana Poreštine u špici turističke sezone te prema tehnološkim standardima važećim za sredinu druge polovice prošlog stoljeća (mehaničko pročišćavanje otpadnih voda sa dugim podmorskim ispustom).

Ulaganjem u objekte za zbrinjavanje otpadnih voda, Usluga Poreč d.o.o. želi postići standarde zahtijevane od strane EU i kvalitetu obalnog mora za kupanje i izgraditi kanalizacijske sustave za naselja u zaleđu priobalja.

Postojeći sustavi bili su dimenzionirani za potrebe stanovništva, cca 15 000 stanovnika i 100 000 turista. Nastali su kao rezultat visoke ekološke svijesti gospodarstvenika i lokalne samouprave, ali u skladu sa tadašnjim ekološkim standardima. I zbog toga Grad Poreč, prema prihvaćenoj koncepciji, kreće u realizaciju projekta Jadran (cijeli je projekt prikazan pod „Razvojni projekti“ u glavnom izborniku).

U kolovozu 2007. godine pušten je u pogon uređaj za prihvat i obradu otpadnih voda iz septičkih jama “Košambra”. Pražnjenje sadržaja iz septičkih jama vrši se svakog radnog dana, sukladno zahtjevima građana. Uređaj je projektiranog dnevnog kapaciteta 240 m³ koji se ljeti poveća i do 360 m³.

Uređaj Košambra

Uređaj Košambra

Iste je godine prihvaćena i koncepcija odvodnje otpadnih voda Poreštine koja se bazira na 4 samostalna sustava odvodnje, izrađena po tvrtki Eko.Mlaz iz Novske. Tom se koncepcijom prihvaća III. stupanj pročišćavanja vode na lokalitetima postojećih uređaja.

U kolovozu 2008. godine izgrađen je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Sveti Lovreč. To je membranski uređaj za 400 ekvivalent stanovnika koji sadrži mehaničko pročišćavanje, biološko pročišćavanje i pročišćavnje otpadne vode od bakterija, što omogućava ponovnu upotrebu vode.

Uređaj je moderan, takoreći bez otpada jer će se pročišćena voda moći koristiti za zalijevanje parkova, igrališta, poljoprivrednih površina, a preostali mulj će se kompaktirati, uvrećavati i koristiti kao kompost.

Uređaj Sv. Lovreč

Uređaj Sv. Lovreč

Za održavanje postojećeg kanalizacijskog sustava RJ Otpadne vode ima na raspolaganju

  • 3 transportna Kangoo vozila,
  • specijalno komunalno vozilo City Jet (za pranje cesta i čišćenje kanalizacijskih cijevi)
  • specijalno komunalno vozilo Multicar (za održavanje kanalizacijskog sustava)
  • specijalno komunanlo vozilo Renault za pražnjenje septičkih jama.

KONTAKT

Rukovoditelj  Siniša Pilat 429 224
Voditelj operative Silvano Banić 091 431 00 04

Pražnjenje septičkih jama
U redovno radno vrijeme 07 – 15 h na 052 / 429 220