NaslovnaDjelatnostiParkiralištaCjenik usluga

Cjenik usluga

Voditelj parkirališta: Ivan Legović, mag.ing.el., 091/431-0069, ivan.legovic@usluga.hr

Referent za administrativne poslove: Martina Bernobich, 091/431-0072, 052/429-238, martina.bernobich@usluga.hr

 

 

 

 

Cjenik usluga