NaslovnaDjelatnostiParkiralištaCjenik usluga

Cjenik usluga

Referent za direktnu naplatu: Martina Bernobich, tel: 0914310072, e-mail: martina.bernobich@usluga.hr
Referent za administrativno tehničke poslove: Nada Popović, tel: 0914310018, e-mail: nada.popovic@usluga.hr
Ured za korisnike: tel: 052/429-238

Cjenik usluga

Odluka o cjeniku komunalne usluge prijevoza robe i osoba u pješačkim zonama na području Grada Poreča-Parenzo

CJENIK USLUGA PARKIRANJA