NaslovnaDjelatnostiParkiralištaOdluke i propisi

Odluke i propisi

Odluka o porezima Grada Poreča – Parenzo 2013. godina

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Poreča – Parenzo 2014. godina

Pravilnik o organizaciji, upravljanju i naplati parkiranja na javnim parkiralištima 2009. godina

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji, upravljanju i naplati parkiranja 2014. godina

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji, upravljanju i naplati parkiranja 2015. godina

Pravilnik o načinu odobravanja ulaska u pješačku zonu 2014. godina

Pravilnik o privremenom zadržavanju vozila parkiranih na javnim parkiralištima 2011. godina

Odluka-o-cijenama-usluga-parkiranja-na-valikom-gradskom-parkiralistu-2015