NaslovnaIMAMO APARTMAN KOJI SE KORISTI ZA IZNAJMLJIVANJE, A KOJI NIJE POPUNJEN CIJELU GODINU. KOJI SAM PERIOD DUŽAN PLAĆATI?

IMAMO APARTMAN KOJI SE KORISTI ZA IZNAJMLJIVANJE, A KOJI NIJE POPUNJEN CIJELU GODINU. KOJI SAM PERIOD DUŽAN PLAĆATI?

Fizičkim osobama koje se bave iznajmljivanjem, usluga se obračunava isključivo 6 mjeseci godišnje, od travnja do listopada, obzirom na volumen zaduženog spremnika. Volumen se dodjeljuje obzirom na broj ležajeva prema rješenju nadležnog ureda za gospodarstvo.

Čipiranjem spremnika korisnici iznajmljivači će u periodu od travnja do listopada plaćati cijenu obvezne minimalne usluge (fiksni dio koji ovisi o volumenu spremnika), a dok će drugi dio cijene odnosno  cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio koji također ovisi o volumenu spremnika) plaćati onda i za onoliko pražnjenja koliko ih zapravo bude bilo.

Ukoliko se u razdoblju od listopada do travanja zabilježi pražnjenje takvog spremnika korisnik  će plaćati samo cijenu za količinu predanog otpada ( varijabilni dio cijene ).

Dokumenti