NaslovnaKOJI SU RAZLOZI POSKUPLJENJA USLUGE

KOJI SU RAZLOZI POSKUPLJENJA USLUGE

Razlozi poskupljenja usluge odražavaju se iz obveze uspostave novog sustava odvojenog sakupljanja otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge te svakako zbrinjavanje takvog otpada na ŽCGO Kaštjun. Nadalje, ističemo da nova cijena javne usluge sadrži i trošak sakupljanja i zbrinjavanja glomaznog otpada, a primopredaja kojeg je po novoj Odluci za  građane besplatna i  to do 3m³ godišnje na samoj kućnoj adresi te u istoj količini moguća je i besplatna predaja u reciklažnom dvorištu. Također, nova cijena uključuje nabavu i opskrbljivanje svih korisnika spremnicima za odvojeno sakupljanje korisnog otpada te njegovo besplatno zbrinjavanje.

Dokumenti