NaslovnaDA LI TREBAMO PREPISIVATI PODATKE IZ LIJEVOG U DESNI STUPAC NA IZJAVI?

DA LI TREBAMO PREPISIVATI PODATKE IZ LIJEVOG U DESNI STUPAC NA IZJAVI?

Ukoliko je korisnik suglasan sa podacima iz lijevog stupca potrebno ih je prepisati u desni, a ukoliko korisnik nije suglasan sa podacima iz lijevog stupca potrebno ih je ispraviti u desnom stupcu.

Dokumenti