NaslovnaMI ŽIVIMO U STAMBENOJ ZGRADI , DALI TO ZNAČI DA ĆE SVAKI STAN IMATI SVOJU KANTU?

MI ŽIVIMO U STAMBENOJ ZGRADI , DALI TO ZNAČI DA ĆE SVAKI STAN IMATI SVOJU KANTU?

Otpad u višestambenim zgradama i daje će se sakupljati u zajedničkim spremnicima za svaku pojedinu zgradu, a usluga će se svakom korisniku obračunavati sukladno zaduženom volumenu na temelju Izjave,

Više korisnika usluge mogu sklopiti međusobni sporazum o udjelima u korištenju spremnika na način da zbroj udjela svih korisnika iznosi 1 i pri tome uvažiti kriterij da je najmanji mogući udio izražen kao volumen za korisnika s ISKLJUČIVO jednim članom 40 l.

Dokumenti