NaslovnaDA LI UMIROVLJENICI IMAJU POPUST?

DA LI UMIROVLJENICI IMAJU POPUST?

Stupanjem na snagu Odluke o cjeniku javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada od 01. srpnja 2018. godine popust za umirovljenike i studente više se ne primjenjuje.

Dokumenti