NaslovnaŠTO ZNAČE IZJAVE KOJE SMO DOBILI NA KUĆNE ADRESE I KOJE SU NAŠE OBVEZE PO PITANJU ISTE?

ŠTO ZNAČE IZJAVE KOJE SMO DOBILI NA KUĆNE ADRESE I KOJE SU NAŠE OBVEZE PO PITANJU ISTE?

Izjave dobivene na kućne adrese znače ugovaranje daljnjih međusobnih odnosa između davatelja usluge (Usluga Poreč d.o.o.) te korisnika usluge. Izjave treba popuniti, i to stupac označen: očitovanje korisnika usluge.

Obrazac mora biti ispisan na jasan i nedvosmislen način, popunjen s traženim podacima i/ili zaokruživanjem odgovarajućeg ponuđenog odgovora. Korisnik usluge dužan je vratiti društvu Usluga Poreč d.o.o. na adresu Mlinska 1, Poreč, osobno ili putem pošte (omotnica s plaćenom poštarinom dostavljena je uz Izjave) 2 primjerka popunjene i potpisane Izjave u roku od 15 dana od zaprimanja iste. Usluga Poreč d.o.o. jedan će ovjereni primjerak Izjave vratiti na adresu Korisnika.

Dokumenti