NaslovnaJavna nabavaIzvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave – Rekonstrukcija postojeće poslovne građevine na k.č. 405 k.o. Poreč – Info punkt i javni wc

Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave – Rekonstrukcija postojeće poslovne građevine na k.č. 405 k.o. Poreč – Info punkt i javni wc

Dokumenti