NaslovnaJavna nabavaPopis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Usluga Poreč d.o.o. u sukobu interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi NN 120-16

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj Usluga Poreč d.o.o. u sukobu interesa u smislu čl. 76. Zakona o javnoj nabavi NN 120-16