NaslovnaJavna nabavaPrethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave – Rekonstrukcija postojeće poslovne građevine na k.č. 405 k.o. Poreč, – Info punkt i javni wc

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu javne nabave – Rekonstrukcija postojeće poslovne građevine na k.č. 405 k.o. Poreč, – Info punkt i javni wc

Dokumenti