NaslovnaJavna NadmetanjaI.faza uređenja novog dijela postojećeg groblja u Poreču-Parenzo na k.č. 4788/1 k.o. Poreč

I.faza uređenja novog dijela postojećeg groblja u Poreču-Parenzo na k.č. 4788/1 k.o. Poreč

I.faza uređenja novog dijela postojećeg groblja u Poreču-Parenzo na k.č. 4788/1 k.o. Poreč
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
31.03.2014 17.04.2014 2014/S 002-0016405 Elektronički oglasnik javne nabave Završeno
Link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dokumenti