NaslovnaJavna NadmetanjaKomunalna oprema Grupa 1-Kante i kontejneri Grupa 2-Posude za selektivno prikupljanje otpada u obliku životinja

Komunalna oprema Grupa 1-Kante i kontejneri Grupa 2-Posude za selektivno prikupljanje otpada u obliku životinja

Komunalna oprema Grupa 1-Kante i kontejneri Grupa 2-Posude za selektivno prikupljanje otpada u obliku životinja
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
16.10.2015 25.11.2015 2015/S 002-0033183 Elektronički oglasnik javne nabave Završeno
Link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dokumenti