NaslovnaJavna NadmetanjaProjektiranje kanalizacijske mreže naselja na području Grada Poreča i Općina Vrsar, Funtana, Tar- Vabriga, Kaštelir – Labinci, Vižinada, Višnjan i Sveti Lovreč

Projektiranje kanalizacijske mreže naselja na području Grada Poreča i Općina Vrsar, Funtana, Tar- Vabriga, Kaštelir – Labinci, Vižinada, Višnjan i Sveti Lovreč

Projektiranje kanalizacijske mreže naselja na području Grada Poreča i Općina Vrsar, Funtana, Tar- Vabriga, Kaštelir – Labinci, Vižinada, Višnjan i Sveti Lovreč
Datum objave Datum zatvaranja Broj objave Medij objave Status
31.12.2012 12.02.2013 2012/S 002-0095905 Elektronički oglasnik javne nabave Završeno
Link: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava

Otvoreni postupak javne nabave, evidencijski broj nabave: 14/12

Broj poziva za nadmetanje objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH:  2012/S 002-0095905

Datum objave poziva za nadmetanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: 31.12.2012.

Dokumetacija za nadmetanje može se preuzeti na linku:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/#izbornik=popis-objava

Krajnji rok za dostavu ponude: Utorak  12.02.2013. do 13 sati

Poziv na nadmetanje

Dokumenti