NaslovnaObavijestiNovosti RJ ČistoćaObavijest o prikupljanju krupnog otpada na području naselja Baderna

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području naselja Baderna

Sutra, 03. svibnja pa do 06. svibnja 2017. godine Usluga Poreč d.o.o. postavlja privremene kontejnere za odvoz krupnog kućnog otpada na području naselja Baderna.

Za te potrebe na pet lokacija biti će postavljen jedan privremeni spremnik 7m3, i to na sljedećim lokacijama:

  • Baderna (kod novih zgrada)
  • Baderna (kod marketa)
  • Katun (ulaz u naselje)
  • Bonaci (ulaz u naselje)
  • Rakovci (ulaz u naselje)

Molimo građane s područja naselja Baderna da iskoriste ovu priliku i odlože krupni otpad u najbliže postavljeni kontejner te na taj način spriječe nastajanje divljih odlagališta

Za sve potrebne informacije molimo građane da se obrate Vilijamu Banku, poslovođi sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0029 ili  Elvinu Ferencu, voditelju sakupljanja i prijevoza otpada, na telefon 091 431 0107.

Usluga Poreč d.o.o.