NAČIN SAKUPLJANJA PAPIRA, PLASTIKE I STAKLA U OPĆINI TAR-VABRIGA

U proteklom tjednu izvršena je podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira, plastične ambalaže i staklene ambalaže i to za sve korisnike sa područja općine Tar-Vabriga. Samim time postojeći eko otoci su uklonjeni, a u nastavku dajemo par informacija kako na pravilan i odgovoran način postupati sa dodijeljenim spremnicima. Pražnjenje spremnika vršit će se u dane odvoza miješanog komunalnog otpada, a započinje 18.05.2021. godine kada će se sakupljati papir (plavi spremnik). Papir i karton kao i plastična ambalaža u pravilu će se sakupljati svaki drugi tjedan naizmjenično, a staklena ambalaža jedanput mjesečno.

PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA U OPĆINI VRSAR I FUNTANA

U četvrtak 13.05.2021. godine nastavlja se podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže i to za korisnike sa područja općine Vrsar i Funtana

USLUGA POREČ DARUJE DJECU EDUKATIVNOM I ZABAVNOM BOJANKOM FANI I FLEKICA

Danas 7. svibnja 2021. godine u prostorima Usluge Poreč, uz pridržavanje epidemioloških mjera, direktor Milan Laković uručio je predstavnicima vrtića i osnovnih škola Poreštine bojanku Fani i Flekica – jedno novo prijateljstvo.

PODJELA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE OTPADA

U četvrtak 06.05.2021. godine započinje podjela individualnih spremnika za odvojeno sakupljanje papira i kartona, te plastične i staklene ambalaže. Dodjela spremnika vršiti će se na dogovorenim i organiziranim lokacijama na području pojedine općine svim korisnicima.

ZAPOČINJE PRANJE INDIVIDUALNIH SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Poštovani korisnici, Obavještavamo Vas da u ponedjeljak, 03.05.2021.g. započinje pranje individualnih spremnika za miješani komunalni otpad. Pranje spremnika vršit će se u dane redovnog odvoza miješanog komunalnog otpada iz Vaše ulice ili naselja, a isto se obavlja pomoću specijalnog komunalnog vozila za pranje spremnika. Ukoliko želite da se izvrši pranje Vašeg spremnika,  molim Vas da u navedeni dan isti bude postavljen na javnoj površini.