ZAPOČINJU RADOVI NA UGRADNJI PODZEMNIH SPREMNIKA U PARTIZANSKOJ ULICI (KOD ROZA ZGRADE)

S ciljem doprinosa kvalitetnom načinu odlaganja komunalnog otpada Usluga Poreč je početkom prošle godine krenula sa ugradnjom setova podzemnih spremnika na sedam lokacija u užem centru grada Poreča, od kojih je šest već u funkciji. U ponedjeljak 18. siječnja 2021. godine započinju radovi na ugradnji posljednjeg seta u sklopu ove investicije i to u Partizanskoj ulici, a radovi bi se prema planu te ukoliko vremenske prilike budu dozvoljavale trebali okončati do polovine veljače.

NOVA BROŠURA – POSTUPANJE S OTPADOM

Obavještavamo sve naše korisnike da je izrađena nova info Brošura – POSTUPANJE S OTPADOM za 2021.godinu, a ista se u elektroničkom obliku može preuzeti na stranicama Društva, u glavnom izborniku Čistoća – Edukacije te u tiskanom obliku u Uredu za kosnike, Poreč, Mlinska 1.

POTPISAN UGOVOR S USLUGOM POREČ O SUFINANCIRANJU NABAVE KOMUNALNOG VOZILA

Komunalnom društvu Usluga Poreč odobreno je iz EU fondova 1,3 milijun kuna za kupnju komunalnog vozila, a ugovor o realizaciji tog projekta potpisali su direktor Fonda Siniša Kukić, Marko Markić, v.d. ravnatelja Uprave za programe i projekte EU pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te direktor Usluge Poreč Milan Laković.

OTVARA SE RECIKLAŽNO DVORIŠTE U VRSARU

Obavještavamo sve korisnike javne usluge sa područja općine Vrsar – Orsera, da dana 02. studenog 2020. godine sa radom započinje izgrađeno reciklažno dvorište. Reciklažno dvorište nalazi se u naselju Gradina, a planirano radno vrijeme je u jutarnjim satima ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 08:00 do 15:00 sati te u subotom od 08.00 do 13:00 sati dok će u popodnevnim satima raditi srijedom i to od 10:00 do 17:00 sati u zimskom periodu godine ( od 10:00 do 19:00 sati ljetni dio godine ). Reciklažno dvorište neće raditi nedjeljom, blagdanima i neradnim danima.

PLAN PRIMOPREDAJE SELEKTIVNOG OTPADA ZA PRAVNE SUBJEKTE

Kao što smo u više navrata i obavještavali korisnike, u proteklom razdoblju izvršena je podjela spremnika za odvojeno sakupljanje otpada sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i to u općini Vrsar kao i u općini Tar- Vabriga. Podijeljeno je ukupno 120 setova spremnika za karton i plastičnu ambalažu. Sa podjelom spremnika nastavljamo i dalje te već u ponedjeljak, 21.09.2020. godine kada krećemo sa podjelom na području grada Poreča- Parenzo za koju se predviđa da će trajati dva tjedna, a nakon čega slijedi podjela spremnika i u općini Funtana.