Arhiva vijesti

ZAPOČINJE PODJELA KOMPOSTERA 18.03.2019

Obavještavaju se korisnici da će se dana 19.3.2019.g. započeti sa podjelom kompostera za korisnike koji su se očitovali o kompostiranju biootpada u Izjavi o načinu korištenja javne usluge. Podjela kompostera započeti će prema sljedećem planu: Finida, Novo naselje, Naselje bolnica, Čimižin, Špadići, Garbina, St. Molindrio, St.Vergotini i Gulići/Vranići.

više » Novosti RJ Čistoća

Ministar državne imovine Goran Marić na radnom sastanku u Gradu Poreču-Parenzo 14.03.2019

Ministar državne imovine dr.sc. Goran Marić boravio je u utorak, 12. ožujka 2019. godine u službenom posjetu nekolicini istarskih gradova, između ostalog i u Poreču, gdje se sastao s gradonačelnikom Lorisom Peršurićem, direktorom gradskog komunalnog poduzeća Usluga Poreč, Milanom Lakovićem, te pročelnikom gradskog Upravnog odjela za upravljanje imovinom, Đulijanom Petrovićem.

više » Novosti RJ Parkirališta

AKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM 11.03.2019

Gdje su na području grada Poreča postavljeni i kako funkcioniraju polupodzemni spremnici te kako do kartica nužnih za njihovo korištenje? Polupodzemni spremnici na području grada Poreča postavljeni su u onim naseljima gdje je koncentriran veći broj višestambenih zgrada kao što su ulice M. Lombarda R. Stipe, Milohanovićeva, M. Balota, I.L. Ribara, Trg K. Branimira, Creska, Rovinjska, Pazinska i dr. Za sada je postavljeno 14 setova spremnika. Jedan set polupodzemnih spremnika sastoji se od četiri spremnika, jedan za miješani komunalni otpad, a ostala tri za selektivni otpad, za papir i karton, plastiku i staklo.

više » Novosti RJ Čistoća

Natječaj za prijavu projekata/programa za dodjelu donacija za 2018. godinu 09.03.2019

Natječaj za prijavu projekata-programa za dodjelu donacija za 2018. g. Upute za prijavitelje – Obrazac 6 UputE za prijavitelje – ispravak Obrazac opisa programa ili projekata – Obrazac 7 Obrazac financiranja – Obrazac 8 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 9 Obrazac Ugovora – Obrazac 10 Obrazac za opisni izvještaj projekta-programa-Obrazac 11 Obrazac financijski […]

više »

Obavijest 08.03.2019

Obavještavamo sve građane i korisnike usluga da će zbog radova na rekonstrukciji postojeće poslovne zgrade, info punkta i javnog wc-a, postojeći uredi za parkiralište te info centar za korisnike Društva, od ponedjeljak 12. ožujka 2018. godine pa sve do završetka radova biti privremeno smješteni u Upravnoj zgradi Društva, na adresi Mlinska 1, drugi kat (ulaz s unutarnjeg dijela tržnice).

više »

EDUKATIVNE INFORMACIJE O GOSPODARENJU OTPADOM 06.03.2019

Kraj 2018. godine i početak 2019. godine obilježio je niz aktivnosti koje su se započele provoditi slijedom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom za područje grada Poreča – Parenzo. U vidu komunikacije sa građanima, djelatnici komunalnog društva Usluga Poreč d.o.o. će kroz redovite radio emisije davati potrebne informacije ali i odgovore na mnogobrojna pitanja koja se nameću prilikom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom.

više » Novosti RJ Čistoća

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada na području M.O. Varvari 01.03.2019

Od ponedjeljak, 26. ožujka 2018. do 30. ožujka 2018. godine na područlju M.O. Varvari postavljaju se privremeni kontejneri za prikupljanje i odvoz krupnog kućnog otpada. Kontejnere postavlja Usluga Poreč d.o.o. u sklopu ovogodišnje eko akcije.

više » Novosti RJ Čistoća

Obavijest – podjela spremnika 28.02.2019

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da će se podjela individualnih spremnika u narednom razdoblju vršiti prema slijedećem planu:

više » Novosti RJ Čistoća

Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu društva Usluga Poreč d.o.o. 26.02.2019

Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu društva Usluga Poreč d.o.o Usluga Poreč d.o.o. 

više »

OBAVIJEST O IMPLEMENTACIJI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM – ČERVAR PORAT 25.02.2019

Ovim putem obavještavamo sve stanovnike naselja Červar - Porat da sa 01.03.2019. godine svoj otpad mogu odlagati isključivo u postavljenim polupodzemnim spremnicima. Naime, na području naselja Červar - Porat postavljeni su svi planirani setovi polupodzemnih spremnika, odgovarajući otpadomjeri te je sustav testiran čime je planirani novi sustav gospodarenja otpadom za to naselje spreman za primjenu u cijelosti.

više » Novosti RJ Čistoća