Arhiva vijesti

Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu društva Usluge Poreč d.o.o. 04.09.2017

Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlaništvu društva Usluga Poreč d.o.o

više »

Novi članovi Nadzornog odbora društva Usluga Poreč d.o.o. 09.08.2017

Danas 09. kolovoza 2017. održana je sjednica Skupštine društva Usluga Poreč d.o.o., na kojoj je donesena Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva gđe. Sanje Oplanić i g. Kristijana Žužića te Odluka o izboru i imenovanju novih članova Nadzornog odbora Društva g. Eugena Stanissa i g. Ronalda Žužića.

više »

Obavijest svim korisnicima Sportske luke Poreč 28.07.2017

Odlukom Skupštine Istarske županije o prestanku koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Sportske luke „Poreč“ trgovačko društvo Usluga Poreč d.o.o. 28. srpnja 2016. g. prestaje biti ovlaštenik koncesije

više » Novosti RJ Marina

Konačna lista zahtjeva o stjecanju prava na vez u Sportskoj luci Poreč 28.07.2017

Obavještavaju se vlasnici plovila koji su podnijeli zahtjev za stjecanje prava na vez u Sportskoj luci Poreč da je nastavno na prijedlog konačne liste zahtjeva o stjecanju prava na vez u Sportskoj luci Poreč objavljenu dana 15. srpnja 2016. godine na mrežnim stranicama Usluge Poreč d.o.o. i oglasnoj ploči Marine Poreč, utvrđena konačna lista zahtjeva.

više » Novosti RJ Marina

Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu društva Usluga Poreč d.o.o. 17.07.2017

Natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu društva Usluga Poreč d.o.o

više » Novosti RJ Tržnica i Poslovni prostori

Obavijest o prijedlogu konačne liste zahtjeva o stjecanju prava na vez u Sportskoj luci Poreč 15.07.2017

Obavještavaju se vlasnici plovila koji su podnijeli zahtjev za stjecanje prava na vez u Sportskoj luci Poreč da je sukladno Pravilniku o stjecanju prava na vez u Sportskoj luci Poreč od dana 04.03.2016. godine, Klasa:363-01/16-02/09 utvrđen prijedlog konačne liste zahtjeva.

više » Novosti RJ Marina

Vozni park Usluge Poreč bogatiji za tri nova komunalna vozila u vrijednosti od 3.769.260,00 kuna 10.07.2017

Sukladno zacrtanim smjernicama o obnovi voznog parka i planu investicija za 2017. godinu Usluga Poreč d.o.o. obnovila je vozni park za tri nova komunalna vozila. Primopredaja vozila i ključeva izvršena je na Građevini za gospodarenjem otpadom Košambra na kojoj su prisustvovali gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo Loris Peršurić te direktor Usluge Poreč d.o.o. Milan Laković sa svojim suradnicima.

više » Novosti RJ Čistoća

Dogradnja groblja u Fuškulinu 06.07.2017

Nakon proširenja porečkog Gradskog groblja Usluga Poreč d.o.o. uskoro započinje sa radovima na proširenju mjesnog groblja u Fuškulinu, a današnjim potpisivanjem ugovora o izvođenju radova napravljen je prvi korak ka realizaciji tog projekta.

više » Novosti RJ Pogrebne usluge

Provjera povlaštenih kartica 05.07.2017

Obavještavaju se korisnici povlaštenih pretplatničkih kartica za zatvorena parkirališta kod Općinskog suda i Osnovne škole, kao i rezerviranih parkirališta Peškera , Kula i Eugen Kumićić da će se po ukazanoj potrebi pojačati kontrole korištenja istih. Istovremeno pojačat će se i kontrole prometovanja pješačkim zonama Grada Poreča – Parenzo. Svi korisnici dužni su koristiti kartice sukladno dobivenim odobrenjima odnosno uvjetima i područjima korištenja. Stoga, mole se korisnici koji do danas nisu regulirali status i uskladili svoje podatke da to učine u što kraćem roku, te da kartice koriste isključivo njihovi vlasnici, kako ne bi izgubili mogućnost korištenja istih sukladno važećim Pravilnicima. Zahvaljujemo na razumijevanju.

više »

Rješenje o suglasnosti na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog gradiva t.d. Usluga Poreč d.o.o. i odobrenje Posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja t.d. Usluga Poreč d.o.o. 12.06.2017

Rješenje o suglasnosti na Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. i o odobrenju Posebnog popisa gradiva s rokovima čuvanja društva Usluga Poreč d.o.o. (pdf) Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. ( pdf ) Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja trgovačkog […]

više »