Arhiva vijesti

USKORO PODZEMNI SPREMNICI I U ULICI G. CAPRIN U POREČU 28.02.2020

Kao što je nedavno i objavljeno Usluga Poreč d.o.o. i u ovoj godini nastavlja sa postavljanjem podzemnih spremnika i to u užem centru grada Poreča. Jedna od sedam najavljenih lokacija na koje će se postaviti podzemni spremnici je i ulica G. Caprin, a gdje radovi započinju u ponedjeljak 02. ožujka 2020. godine te bi trebali trajati do kraja mjeseca.

više » Novosti RJ Čistoća

Natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme 13.02.2020

Natječaj za radna mjesta na određeno vrijeme Usluga Poreč d.o.o.

više »

Usluga Poreč radi po zakonu, a poduzete mjere u skladu su s donesenim uredbama i odlukama 12.02.2020

Glede obračunatih ugovornih kazni, Usluga Poreč d.o.o. se očituje: Poduzeće radi u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom kao i u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom i Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

više » Novosti RJ Čistoća

Obavijest – gdje zbrinuti božićna drvca 08.02.2020

Kako su božićni i novogodišnji blagdani iza nas, sada je vrijeme kada se već tradicionalno iz naših domova uklanjanju božićna drvca. Ovim putem obavještavamo Vas kako svoja božićna drvca možete besplatno zbrinuti na dvije lokacije u gradu Poreču, i to:

više » Novosti RJ Čistoća

Plan prikupljanja miješanog komunalnog otpada te papira i kartona 04.02.2020

Obavještavaju se korisnici da sa 05.02.2019.g. započinje novi plan prikupljanja miješanog komunalnog otpada te papira i kartona.

više » Novosti RJ Čistoća

Odvoz otpada za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana 03.02.2020

Poštovani korisnici, obavještavamo Vas da će se zbog nadolazećih božićnih i novogodišnjih blagdana odvoz otpada vršiti po izmijenjenom rasporedu. Odvoz otpada neće se vršiti na Božić u srijedu 25.12.2019. godine kao ni na Novu godinu u srijedu 01.01.2020.godine.

više » Novosti RJ Čistoća

Obavijest 31.01.2020

Obavještavamo cijenjene građane i sve posjetitelje Gradske tržnice u Poreču, da tržnica neće raditi u srijedu 01. siječnja 2020. godine. Za sve informacije možete se obratiti na dežurni broj telefona 0914310078 ili 429-234.

više »

NASTAVAK POSTAVLJANJA PODZEMNIH SPREMNIKA NA PODRUČJU GRADA 27.01.2020

Nakon što smo u protekloj godini postavili ukupno 37 setova podzemnih i polupodzemnih spremnika, a slijedom organizacije novog sustava gospodarenja otpadom, nastavak postave istih u onim dijelovima Grada gdje se pokazalo da je takva način sakupljanja otpada najoptimalniji, započinje ovaj tjedan.

više » Novosti RJ Čistoća

PUNO TOGA SMO NAPRAVILI KAKO BI NAŠI GRAĐANI IMALI USLUGU NA EUROPSKOJ RAZINI 24.01.2020

Uspostavljanjem novog sustava gospodarenja otpadom te podjelom zajedničkih ili pojedinačnih spremnika za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada započeo je i obračun javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika odnosno prema tako često spominjanom načelu 'onečišćivač plaća'.

više » Novosti RJ Čistoća

KAKO PRAVILNO ODLOŽITI OTPAD NAKON UREĐENJA VRTOVA I OKUĆNICA TE KAKO PRAVILNO PREDATI GLOMAZNI OTPAD 20.01.2020

Ustrojem novog sustava gospodarenja otpadom zeleni otpad iz vrtova, što uključuje lišće, granje, travu i slično, sakuplja se u posebne vreće namijenjene za biootpad, koje korisnici mogu kupiti u Uredu za korisnike komunalne tvrtke Usluga Poreč d.o.o.. Cijena navedenih vrećica namijenjenih za skupljanje otpada iz kategorije biootpad iznosi deset kuna po komadu, a po pozivu korisnika usluga, naši djelatnici besplatno, bez dodatne naknade, dolaze na kućnu adresu korisnika i vrše sakupljanje navedenog otpada, nakon čega vršimo i adekvatno zbrinjavanje.

više » Novosti RJ Čistoća