NaslovnaVijestiDirektor Usluge prezentirao je Porečki EU projekt predstavnicima MO-a

Direktor Usluge prezentirao je Porečki EU projekt predstavnicima MO-a

Temeljem zahtjevu vijećnika Picca Azelia člana gradskog vijeća i savjetnika Gradonačelnika za rad sa MO-a organiziran je sastanak sa Predsjednicima MO-a u komunalnom društvu Usluga Poreč radi upoznavanja o tijeku pripremnih aktivnosti na realizaciji EU projekta prihvata i zbrinjavanja otpadnih voda Porečkog priobalja.

 Direktor Rodoljub Kosić je predstavnike MO-a  informirao o tijeku jednog od najvećih projekata  komunalne infrastrukture u Republici Hrvatskoj.

Posebno se zahvalio što su se odazvali pozivu na  prezentaciju, naglasivši  da će njihovo aktivno učešće  će biti od  vrlo velike pomoći kako bi zajednički projekt približili građanima.

 

Realizacijom projekta predviđena je izgradnja cca 70-ak kilometara nove kanalizacijske mreže kojom će biti obuhvaćeno 28 prigradskih naselja u Porečkom priobalju uz 4 uređaja za prihvat i pročišćavanje otpadnih voda membranske tehnologije što će omogućiti da se pročišćena voda ponovno iskoristi za potrebe zalijevanja uređenih zelenih površina, za pranje prometnica i kanalizacijskih sustava kako i za potrebe protupožarne zaštite.

Projekt vrijedan 450 milijuna kuna  sufinancirati će se  iz IPA predpristupnog fonda Europske unije  sa participacijom bespovratnih sredstava u visini 75 %, dok  će se preo­stali financijski iznos osigurati iz hrvatske komponente.

Direktor Kosić  naglasio je da su Hrvatske vode prepoznale veliku važnost Projekta za cjelokupni razvoj gospodarstva i naše destinacije pa su do sada kroz svoje planove uložile za  izradu raznih studija i projektne dokumentacije oko 12 milijuna kuna.

Nakon iscrpnog  izlaganja predstavnici MO-a su vrlo aktivno učestvovali u traženju dodatnih pojašnjenja, iako su  kako kažu, odgovore na većinu pitanja dobili  već  tijekom izlaganja. Prisutni su na kraju konstatirali da je međusobno informiranje bilo jako korisno i iskazali su želju da budu i češće pozivani kako se projekt bude dalje razvijao.

 

 

Ured za odnose s javnošću

Dokumenti