NaslovnaVijestiINFORMACIJA O POJAVI NEUGODNIH MIRISA U UVALI PEŠKERA

INFORMACIJA O POJAVI NEUGODNIH MIRISA U UVALI PEŠKERA

Tragom čestih upita građana i objavljenih napisa u sredstvima javnog informiranja, radi objektivnog sagledavanja cjelokupne informacije, objavljujemo kako slijedi:

Saznanje o pojavi neugodnih mirisa na području uvale Peškera i bližem okruženju na kopnu, bio je povod da smo i ovom prilikom poduzeli konkretne mjere kako bi ponovo provjerili stanje ispravnosti našeg kanalizacijskog sustava. U tu svrhu, tijekom trodnevnog praćenja utvrđeno je da postojeći kanalizacijski sustav na tom području radi ispravno, da nema preopterećenja u radu crpne stanice Park Olge Ban i da nije došlo do aktiviranja sigurnosnog preljeva iz kanalizacijskog sustava u oborinski kanal.

Daljnjim istraživanjem uzroka pojave neugodnih mirisa, utvrdili smo da se isti pojavljuju na trasi zatvorenog dijela oborinskog kanala pod imenom Porečki potok. Precizno smo konstatirali pojavu mirisa na šahtovima u navedenom dijelu zatvorenog kanala te pored toga i stanje zamuljenosti na navedenom području. Očito je uzrok pojavi neugodnih mirisa i zamuljivanja kanala vezano za normalnu pojavu plime i oseke na moru.

Obzirom na boju mulja, također je jasno da se u dijelu kanala nalaze suhe i trule morske alge koje su najvjerojatniji uzrok pojave neugodnih mirisa. No međutim, važno je pripomenuti da navedeni oborinski – Porečki potok nije u ingerenciji održavanja komunalnog poduzeća Usluga, već da bi po prirodi stvari održavanje čistoće tog kanala trebale održavati Hrvatske vode.

Spomenimo usput da je i unazad dvije godine došlo do slične pojave i da su gradski dužnosnici sa predstavnicima Hrvatskih voda poduzeli određene korake u cilju otklanjanja neugodnih mirisa. Kako bi tragom čestih prigovora građana što bolje analizirali pravi uzrok, komunalno poduzeće Usluga je naručilo radove na snimanju unutrašnjosti zatvorenog kanala sa ciljem potvrđivanja uzroka neugodnih mirisa, nakon čega će predložiti nadležnima i poduzimanje konkretnih koraka kako bi se navedeni problem riješio.

Koristimo priliku preuzimanja obveze da ćemo o poduzetim koracima redovno informirati javnost.

Uprava društva

Dokumenti