NaslovnaVijestiInformiranje predstavnika lokalnih samouprava o tijeku pripreme tehničke dokumentacije za kandidiranje prema EU fondovima

Informiranje predstavnika lokalnih samouprava o tijeku pripreme tehničke dokumentacije za kandidiranje prema EU fondovima

Sukladno ukazanoj potrebi i u dogovoru sa gradonačelnikom Grada Poreča, g. Edijem Štifanićem, saziva se

 

zajednički radni sastanak na temu:

informiranje predstavnika lokalnih samouprava porečkog priobalja o tijeku pripreme tehničke dokumentacije radi kandidiranja projekta Poreč prema EU fondovima

 

Radni će se sastanak održati u utorak, 07.12.2010. godine sa početkom u 9,00 sati u prostorijama male vijećnice Grada Poreča.

 

Za radni sastanak predlažemo slijedeći Dnevni red:

 

1. Informacija o izradi Idejnih projekata za izmještanje uređaja Lanterna, Poreč sjever i Poreč jug na nove lokacije.

 

2. Informacija o izradi Idejnog projekta UPOV-a Lanterna, Poreč sjever, Poreč jug i Vrsar.

 

3. Informacija o problematici rješavanja imovinsko pravnih poslova za izgradnju dovodno odvodne kanalizacijske infrastrukture, o osiguranje energetskog napajanja, o planiranju sustava centralnog nadzora i upravljanja te o rješavanju problematike pristupnih cesta.

 

4. Informacija o aktivnostima na prihvaćanju Studija utjecaja na okoliš.

 

5. Upoznavanje sa analizom i rezultatima Studije izvodljivosti planiranih investicijskih zahvata sa posebnim osvrtom na troškove investicionih ulaganja te planirane troškove održavanja novih UPOV-a i nove kanalizacijske mreže.

 

Direktor

Rodoljub Kosić, dipl.ing.el.

 

 

 

 

Dokumenti