NaslovnaVijestiIz Glasa Istre: I Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu Studije centra za gospodarenje otpadom Pula – Kaštijun izdvajaju tri milijuna kuna

Iz Glasa Istre: I Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za izradu Studije centra za gospodarenje otpadom Pula – Kaštijun izdvajaju tri milijuna kuna

Za nabavku tehnologije za mehaničko-biološku obradu trebalo bi iz javno-privatnog partnerstva osigurati 18 milijuna eura. Uz to, s ukupno 12 milijuna eura u izgradnji komunalne infrastrukture zajednički će morati participirati Istarska županija i Fond, a potonji će u tom dijelu, koristeći sredstva europskog fonda IPA, sudjelovati s ukupno 80 posto sredstava, rekao je direktor Fonda za zaštitu okoliša Vinko Mladineo.
PULA – Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energentsku učinkovitost Vinko Mladineo i istarski župan Ivan Jakovčić potpisali su jučer u sjedištu Županije ugovor o financiranju pripremne dokumentacije za otvaranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Pula-Kaštijun. Izrada studije tek je prvi korak u izgradnji prvoga regionalnog centra za gospodarenje otpadom, a nužna je i zbog pripreme projekta koji će se djelomično financirati iz europskog fonda IPA.
Jučerašnjim ugovorom Fond se za izradu studije obvezao osigurati ukupno 2,4 milijuna kuna, dok će Istarska županija kao nositelj aktivnosti, odnosno investitor, izdvojiti 500 tisuća kuna. Jakovčić je rekao da je Istarska županija na samom vrhu regija koje dobivaju sredstva iz Fonda.
– Ovo je svakako najveći projekt zaštite okoliša u Istri, a nakon potpisivanja ugovora o izradi studije slijedi natječaj za dobivanje idejnog rješenja te studija izvodljivosti za izgradnju Centra, dodao je Jakovčić. Podsjetio je da su Grad Pula i Županija osnovali zajedničku tvrtku za gospodarenje otpadom Kaštijun d.o.o., u kojoj Grad participira s 51 posto kapitala, dok učešće Županije iznosi 49 posto.
Vinko Mladineo veli da je potpisivanje ugovora rezultat višemjesečne dobre suradnje između županijske vlasti i ministrice zaštite okoliša Marine Matulović-Dropulić te predstavnika Fonda, te naglašava da je Istra prva županija koja prema Strategiji gospodarenja otpadom pristupa izradi ovakvog centra te da svi centri u Hrvatskoj trebaju biti gotovi do 2012. godine.
– Prema planu, izgradnja Centra će se odvijati u dvije faze, a već sada je Fond izdvojio 20 milijuna kuna, dok će se za samu sanaciju izdvojiti još 24 milijuna kuna. Procjenjuje se da će gradnja kompletnog Centra koštati 30 milijuna eura, odnosno 225 milijuna kuna, a prema sadašnjim financijskom konstrukcijama predviđa se da će se za nabavku tehnologije za mehaničko-biološku obradu iz javno-privatnog partnerstva osigurati 18 milijuna eura. Uz to, s ukupno 12 milijuna eura u izgradnji komunalne infrastrukture zajednički će morati participirati Istarska županija i Fond, a potonji će u tom dijelu, koristeći sredstva europskog fonda IPA, sudjelovati s ukupno 80 posto sredstava, rekao je Mladineo. Dodao je da su predstavnici Fonda već razgovarali s Europskom bankom za obnovu i razvoj, kao i predstavnicima Svjetske banke, koji su pokazali spremnost za odobravanje potrebnih kredita.
Mladineo je pojasnio da nakon ovog ugovora slijedi izrada idejnog rješenja i izrada studije izvodljivosti te sve potrebne dokumentacije za prijavu centra kako bi se mogao zatražiti novac iz IPA-e. Procjenjuje se da bi se iz tog programa za izgradnju Centra Kaštijun moglo osigurati oko šest milijuna eura, koliko je svojevremeno odobreno Šibensko-kninskoj županiji. Mladineo ističe da pri okončanju izrade svih studija slijedi izdavanje lokacijske i građevinske dozvole, kao i raspisivanje natječaja za koncesiju, te da ako Županija posjeduje potrebna sredstava, ne treba raspisivati koncesiju, već se sama može naći u ulozi koncesionara.
Kako je jučer rečeno, nakon otvaranja Centra za gospodarenje otpadom u istarskim će gradovima postojeća odlagališta otpada biti prenamijenjena u takozvane transferne stanice, gdje će se nalaziti reciklažna dvorišta i sortirnice. Nakon što se s Kaštijuna izdvoji sav koristan otpad, poput PET ambalaže ili stakla, ostatak će se prenamijeniti u biološki otpad RDF, odnosno energent koji će u svojem postrojenju kao alternativno gorivo u proizvodnji cementa koristiti tvornica Holcim Hrvatska u Koromačnu.

D. Bašić – Palković

Dokumenti