NaslovnaVijestiObavijest o postavljanju ulazne petlje na terminalu kod “INE”

Obavijest o postavljanju ulazne petlje na terminalu kod “INE”

Obavještavaju se korisnici terminala pored benzinske crpke „Ina“ na Turističkom šetalištu da se od dana 24.07.2007. postavlja ulazna petlja koja će omogućiti bolju kontrolu prolaska.
Obavijest o ulaznoj petlji na terminalu kod “INE”

Kao što je navedeno u Pravilniku o načinu odobravanja ulaska u pješačke zone, odobrenje ulaska u tu zonu izdaje nadležno upravno tijelo grada Poreča, sa režimom ulaska od 00:00 do 24:00 sata uz zadržavanje do 60 minuta.
Svaki započeti sat prekoračenja vremena boravka u pješačkoj zoni tereti korisnika sa 50 negativnih bodova, a nakon prikupljenih 300 negativnih bodova sustav za kontrolu blokira ulaz u pješačke zone do poništenja negativnih bodova. Poništenje negativnih bodova vrši se uplatom naknade u uredu za parkirališta Usluge Poreč d.o.o.
Korisniku koji postupa suprotno odobrenju ili na bilo koji drugi način zloupotrebljava karticu, biti će blokirana kartica a ponovljenom zloupotrebom trajno će izgubiti pravo ulaska u pješačku zonu.

Uprava društva

Dokumenti