Aktualne vijesti

Javni poziv za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odredbi čl. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br. 57/12 i 120/12), sukladno Programu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa Usluge Poreč, KLASA: 363-01/15-03/78, URBROJ: 2167-01-03/5-15-1 od 17. ožujka 2015. godine, te članka 33. Društvenog ugovora od dana 13. lipnja 2014. godine, direktor, Milan Laković, dipl.ing. objavljuje

Obavijest o proljetnom prikupljanju krupnog otpada u Mjesnom odboru Mate Balota

Komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od četvrtka 19. do subote 28. ožujka 2015. godine provodi proljetnu akciju prikupljanja i odvoza krupnog kućnog otpada na ulicama Mjesnog odbora Mate Balota.

Mjesni odbor Joakim Rakovac: Proljetna eko akcija prikupljanja krupnog otpada

Komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od četvrtka 12. do srijede 18. ožujka 2015. godine provodi proljetnu akciju prikupljanja i odvoza krupnog kućnog otpada na ulicama Mjesnog odbora Joakim Rakovac. Za odlaganje otpada postavit će se jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3 , za svaku lokaciju. Plan sakupljanja odvijati će se prema priloženom rasporedu:

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada u Mjesnom odboru Anke Butorac

Od utorka 3. do petka 5. ožujka 2015. godine, komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o., započinje sa proljetnom eko akcijom prikupljanja i odvoza krupnog kućnog otpada na području Mjesnog odbora Anke Butorac. Za odlaganje otpada postavit će se po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3 , na sljedeće lokacije:

Usluga Poreč d.o.o. započinje sa proljetnim eko akcijama sakupljanja krupnog otpada

Komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od utorka, 03. ožujka započinje sa eko akcijama proljetnog čišćenja po mjesnim odborima na području Grada Poreča-Parenzo. Za prikupljanje glomaznog otpada postaviti će se po jedan veliki spremnik zapremnine 5m3 ili 7 m3 na lokacijama koje su unaprijed utvrđene od strane predstavnika mjesnih odbora. Plan sakupljanja odvijati će se prema priloženom rasporedu:

Usluga Poreč nabavila 2 nova komunalna vozila za sakupljanje otpada

Na lokaciji Građevine za gospodarenje otpadom Košambra, izvršena je primopredaja dva nova suvremena komunalna vozila za sakupljanje komunalnog i reciklažnog otpada kapaciteta 17 m3 i 22 m3. Vrijednost nabave iznosi ukupno 2.774.800,00 kn bez PDV-a, od čega je 40 % iznosa sufinancirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Javna nabava bila je raspisana tijekom svibnja prošle godine, a ugovor je sklopljen s najpovoljnijim ponuditeljem tvrtkom CNM & CO iz Rijeke.

Rekonstrukcija upravne zgrade Usluge Poreč d.o.o. i Odvodnje Poreč d.o.o.

U ponedjeljak, 05. siječnja započinju radovi na rekonstrukciji upravne zgrade poduzeća Usluge Poreč d.o.o. i Odvodnje Poreč d.o.o. na adresi Mlinska 1. Rekonstrukcija postojeće poslovne građevine obuhvaća izgradnju uredskog prostora na I. katu za potrebe provedbe EU projekta, natkrivanje i uređenje ulaza u zgradu, rekonstrukciju instalacije vode i kanalizacije, te električne instalacije i ostale građevinsko obrtničke radove na energetskoj obnovi kompletne poslovne građevine - zamjenu aluminijske stolarije, toplinsku izolaciju fasade, i sl. Investiciji se prije svega pristupilo zbog obveza koje je potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, društvo Odvodnja Poreč d.o.o. preuzelo u sklopu provedbe EU projekta Poreč, pa tako i obvezu stavljanja na raspolaganje prostorije za koordinacijske sastanke stručnog nadzora, izvoditelja radova, voditelja projekta i ostalih učesnika.

Potpisan novi Kolektivni ugovor društva Usluga Poreč d.o.o.

U četvrtak 18. prosinca 2014. godine, društvo Usluga Poreč d.o.o. za komunalne poslove, zastupano po direktoru Milanu Lakoviću i Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske - Sindikalna podružnica Usluga Poreč d.o.o. Poreč, zastupana po sindikalnoj povjerenici Veri Štifanić sklopili su novi Kolektivni ugovor.

Božićna jelka stigla na Trg Joakim Rakovca

Na Trgu Joakima Rakovca postavljena je božićna jelka koja će krasiti centar Poreča povodom božićnih i novogodišnjih blagdana. Jelku je gradu donirala obitelj Milanović iz Rapske ulice u Poreču.

Raspisan natječaj za zakup poslovnih prostora Usluge Poreč d.o.o.

Na temelju članka 1. Odluke o poslovnom prostoru ( Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo broj 6/2011 ), članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN br. 125/2011) 03. prosinca 2014. godine, Usluga Poreč d.o.o. raspisuje natječaj za zakup poslovnih prostora . Predmet natječaja su poslovni prostori koji se nalaze na adresi Mlinska 1: