Aktualne vijesti

Obavijest o prikupljanju krupnog otpada u Mjesnom odboru Mate Balota

Komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od utorka 21. listopada do subote 01. studenoga 2014. godine provodi akciju prikupljanja i odvoza krupnog kućnog otpada na ulicama Mjesnog odbora Mate Balota. Za odlaganje otpada postavit će se po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3 , za svaku lokaciju.

Radovi na izgradnji pretovarne stanice na Košambri u završnoj fazi

U Republici Hrvatskoj do kraja 2018. godine jedinice lokalnih samouprava dužne su uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom. Kako bi se taj cilj postigao potrebno je uvesti primarnu selekciju otpada, sanirati i uskladiti sva postojeća odlagališta, neusklađena zatvoriti, te izgraditi centre za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice. Izgradnja Kaštijuna ( Pula ), centra za gospodarenje otpadom Istarske županije, u završnoj je fazi, no da bi sustav zaživio, nužna je izgradnja građevina za transfer otpada. Pretovarna stanica, kao primarni dio integralnog sustava za gospodarenje otpadom, je objekat gdje se vrši prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada s naseljenog gravitirajućeg područja te pretovar iz vozila za sakupljanje u specijalne prikolice koje ga odvoze na konačnu obradu i zbrinjavanje na Kaštijun. U Istarskoj županiji prema planu izgradit će se ukupno 6 pretovarnih stanica.

Od 6. listopada 2014. na snazi zimski režim odvoza komunalnog otpada

Obavještavamo građane da Usluga Poreč d.o.o., od ponedjeljka 06. listopada 2014. godine, započinje sa zimskim režimom odvoza komunalnog otpada sa područja čitave Poreštine. Zimski režim odvoza trajat će do 30. travnja 2015. godine, nakon kojega stupa na snagu ljetni režim odvoza.

Obavijest građanima – u prodaji novoizgrađena grobna mjesta na porečkom groblju

Obavještavamo zainteresirane građane da je komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. započelo sa prodajom novoizgrađenih uređenih grobnih mjesta – grobnica na novom dijelu gradskog groblja u Poreču. Radovi I. faze uređenja postojećeg groblja u Poreču započeti u lipnju ove godine privedeni su kraju. Izgrađene su 22 grobnice i popločene su okolne pješačke staze. Grobnice su izvedene u jednom redu koji sadrži 16 grobnica sa 3 grobnih mjesta, i 6 grobnica sa 6 grobnih mjesta. Nove grobnice izgrađene su od vodonepropusnog armiranog betona i sve su izolirane hidroizolacijskim materijalom.

Obavijest o zatvaranju parkirališta tijekom održavanja manifestacije 41. Croatia Rally-a

U razdoblju od utorka 30. rujna do subote 04. listopada 2014.g., parkiralište kod Općinskog suda u Poreču ( Turistička ulica ) biti će zatvoreno za sve korisnike. U navedenom vremenskom periodu grad Poreč biti će domaćin 41. Croatia Rally - HOK 2014., manifestaciji rally utrka. Parkiralište kod Općinskog suda se zatvara u utorak 30.09.2014.g. u 07:00h, stoga molimo korisnike da do tog roka odvezu svoja vozila sa prostora parkirališta. Isto tako obavještavamo i korisnike uličnih parkirališta ( plave zone) da će u vremenskom periodu od 01. listopada do 04. listopada 2014. sjeverni dio Trga Joakima Rakovca , Zagrebačka ulica i Turistička ulica u punom profilu biti zatvoreni za parkiranje vozila. Mole se korisnici navedenih uličnih parkirališta da najkasnije do 01. listopada 2014.g., do 08:00h, odvezu vlastita vozila iz navedenih ulica.

Djelatnici Hortikulture Usluge Poreč i Operative Odvodnje Poreč d.o.o. preselili u novouređene prostore

U ponedjeljak 22. rujna održano je otvorenje novouređenih prostorija u sklopu odlagališta komunalnog otpada Košambra. Radovi na preuređenju postojeće djelomično izgrađene građevine započeti koncem lipnja ove godine privedeni su kraju, te je dobiven novi višenamjenski prostor ukupne korisne površine od 111,04 m2. Djelatnici Organizacijske jedinice Hortikultura koji su do sada koristili neadekvatne prostorije u centru grada (kod TUŠ A. Štifanića ) danas su preselili na Košambru gdje im je osiguran skladišni prostor za strojeve u kojem će biti i radiona za sitne popravke, višenamjenska prostorija za okupljanje djelatnika i prostorija za presvlačenje sa kupaonicom.

Obavijest o provedenom inspekcijskom nadzoru na porečkoj zelenoj tržnici

Na porečkoj ljetnoj tržnici u utorak 09. rujna proveden je postupak nadzora Carinske uprave nad korisnicima prodajnih mjesta koja je privremeno zabranila rad trenutačnim korisnicima tog prostora. U ovome trenutku nemamo saznanja o krajnjem ishodu provedenog nadzora.

Obavijest za korisnike javnih parkirališta na području Grada Poreča

Na snazi je „Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji , upravljanju i naplati parkiranja na javnim parkiralištima“ kojeg je donio gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo Edi Štifanić. Obavještavaju se građani korisnici javnih parkirališta da će Usluga Poreč d.o.o. temeljem Pravilnika, izvršiti pripreme za naplatu parkiranja, odnosno obilježavanje horizontalne i postavljanje vertikalne signalizacije u slijedećim ulicama:

Nastavak radova na pretovarnoj stanici na odlagalištu otpada Košambra

Gradnja pretovarne stanice na odlagalištu otpada Košambra se nastavlja. Radovi su intenzivirani kako bi se što prije privelo ovaj objekat konačnoj namjeni. Pretovarna stanica kao primarni dio integralnog sustava za gospodarenje otpadom je objekat gdje se vrši prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada s naseljenog gravitirajućeg područja te pretovar u specijalne prikolice koje ga odvoze na konačnu obradu i zbrinjavanje u središnji županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun u Puli.

Selektivno sakupljanje otpada na području Poreštine

U skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, u gradu Poreču i Općinama u nadležnosti Usluge Poreč d.o.o. u tijeku je postavljanje novih zelenih otoka za primarnu selekciju otpada. Do sada je na području grada Poreča postojalo 37 zelenih otoka, a u ostalim Općinama 19 zelenih otoka. Sada će se postaviti još 14 zelenih otoka na području Grada te 14 u ostalim Općinama.