Aktualne vijesti

Cvjetni vikend 26. – 27. travanj

Od 26. do 27. travnja Poreč postaje cvjetno središte ovog kraja, a ovo je sedma godina za redom da se održava Cvjetni vikend.U dva dana sajma cvijeća posjetitelji će moći kupiti sadnice cvijeća, naučiti kako aranžirati i čuvati cvijeće, ali i uživati u različitim vrstama cvijeća.

Mjesni odbor Nova Vas: Proljetno prikupljanje krupnog otpada

Obavještavamo cijenjene građane da će se u vremenskom periodu od petka 11. travnja do subote 19. travnja 2014. godine provoditi proljetna akcija prikupljanja i odvoza krupnog kućnog otpada. Za odlaganje otpada postavit će se po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3 , za svaku lokaciju.

Općina Vrsar : Obavijest o proljetnom prikupljanju krupnog otpada

Komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. od 07.travnja do 22. travnja 2014. godine provodi proljetnu akciju prikupljanja i odvoza krupnog kućnog otpada na području Općine Vrsar. Za odlaganje otpada postavit će se po jedan privremeni spremnik, zapremnine 7m3 , za svaku lokaciju.

Zagreb: Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Poreč

Dana 03.04.2014. godine u Staklenoj dvorani Ministarstva poljoprivrede upriličeno je svečano potpisivanje Ugovora o sufinanciranju i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Poreč „Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda grada Poreča“. Na svečanosti potpisivanja između ostalih sudjelovali su potpredsjednik Vlade RH i ministar Branko Grčić, ministar Tihomir Jakovina sa pomoćnikom Draženom Kurečićem, zamjenik ministra MZOiP i Čelnik Operativne strukture Hrvoje Dokoza, generalni direktor Hrvatskih voda Ivica Plišić sa najbližim suradnicima, gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo Edi Štifanić, načelnik općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega Nivio Stojnić, načelnik općine Vrsar-Orsera Franko Štifanić, načelnik općine Funtana-Fontane Mladen Grgeta i direktor t.d. Odvodnja Poreč d.o.o. Milan Laković.

RJ HORTIKULTURA I GROBLJE – I. faza uređenja novog dijela postojećeg groblja u Poreču

Dana 31.03.2014. Usluga Poreč d.o.o. je objavila javno nadmetanje za izgradnju I. faze uređenja novog dijela postojećeg groblja u Poreču na k.č. 4788/1 k.o. Poreč. Predmetni zahvat u prostoru se odnosi na izgradnju 22 grobnice (6 grobnica sa 6 mjesta i 16 grobnica sa 3 mjesta) uz južni zid, te opločenje hodnih staza groblja.

Turistička zajednica Grada Poreča i Usluga Poreč organiziraju eko akciju sakupljanja krupnog otpada

Turistička zajednica Grada Poreča ove će godine raznim aktivnostima obilježiti već tradicionalnu ekološku akciju “Neka moja Istra blista”.U sklopu ove eko akcije TZ Grada Poreča i komunalno poduzeće Usluga Poreč d.o.o. organiziraju sakupljanje krupnog kućnog otpada po mjesnim odborima na području Poreštine. Cilj je motivirati domaće stanovništvo na uređenje svojih okućnica, balkona, terasa i vrtova, kako bi doprinijeli podizanju kvalitete uređenja destinacije, jačanju ekološke osviještenosti te ukupno boljem uređenju grada na dobrobit lokalnog i stranog stanovništva.

Raspisan poziv na nadmetanje za izgradnju glavnog kolektora sportske zone Tar – Vabriga

Odvodnja Poreč d.o.o. raspisala je 01. travnja 2014. godine poziv na nadmetanje za izgradnju glavnog kanalizacijskog kolektora sportske zone Tar – Vabriga. Projektirani kolektor je ukupne duljine 522,00 metra i odvoditi će otpadnu vodu sa područja sportsko-rekreacijske zone kao i mjesnog groblja, na postojeći fekalni kolektor kanalizacijskog sustava „Tar – Vabriga “. Procijenjena vrijednost radova iznosi 730.000,00 HRK bez PDV – a.

U MO Joakim Rakovac nastavlja se akcija čišćenja šupa, drvarnica, tavanskih prostora

U dobroj suradnji s Gradom Porečom – Parenzo i komunalnim poduzećem Usluga, akcija čišćenja šupa, drvarnica, tavanskih prostora održana krajem ožujka u Mjesnom odboru Joakim Rakovac pokazala se pozitivnom te su građani tog dijela grada zadovoljni. Iz Mjesnog odbora Joakim Rakovac sa zadovoljstvom najavljuju kako se akcija čišćenja nastavlja.

U Velenikima održana radna akcija uređenja naselja

Na inicijativu mještana Veleniki, MO Varvari organizirao je radnu akciju čišćenja naselja. Čišćenje je organizirano u nedjelju 30. ožujka, a cilj je bio urediti ulazak u selo, ukloniti živice, suha stabla te počistiti garaže, podrume i tavane. Ususret mještanima izašao je Upravni odjel za komunalni sustav Grada Poreča –Parenzo, komunalno poduzeće Usluga te brojni donatori.

Mjesni odbor Varvari: Proljetno prikupljanje krupnog otpada

Obavještavamo cijenjene građane da će se u vremenskom periodu od petka 28. ožujka do petka 4. travnja 2014. godine provoditi proljetna akcija prikupljanja i odvoza krupnog kućnog otpada.