Aktualne vijesti

“ABECEDA” ODLAGANJA OTPADA

Obavještavaju se cijenjeni korisnici  da je Usluga Poreč d.o.o. na svojim stranicama objavila malu,  ali vrlo korisnu „abecedu“  odlaganja otpada. Ovo je još jedna u nizu brošura koja našim korisnicima može poslužiti ako imaju nedoumice oko odlaganja otpada.

POZIV STANOVNICIMA NASELJA ČERVAR-PORAT NA INFORMATIVNO-EDUKATIVNI SASTANAK O GOSPODARENJU OTPADOM

Ovim putem pozivamo stanovnike naselja Červar Porat na informativno - edukacijski sastanak na temu održivog gospodarenja otpadom odnosno zbrinjavanja otpada. Sastanak će se održati u srijedu, 07.08.2019.g. s početkom u 10.00 sati u prostorijama mjesnog odbora.

PRIOPĆENJE SA INFORMATIVNOG SASTANKA ODRŽANOG U OBRTNIČKOM DOMU POREČ

U utorak, 30. srpnja je na inicijativu Udruženja obrtnika Poreč u Obrtničkom domu Poreč održan informativni sastanak na temu zbrinjavanja otpada u starogradskoj jezgri grada Poreča. Poziv za sudjelovanje bio je upućen ugostiteljima koji obavljaju svoje djelatnosti u starogradskoj jezgri s ciljem što bolje implementacije novog sustava zbrinjavanja otpada.

Usluga Poreč predstavila rezultate svojih aktivnosti za prvu polovicu godine: PRATIMO, RJEŠAVAMO, NASTAVLJAMO!

Kao što je javnost već upoznata u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i Poreču te cijeloj Istri na snazi je novi zakon o gospodarenju otpadom koji je određen od strane Europske unije i koji postavlja visoke standarde za razvrstavanjem i odlaganjem otpada na lokalnoj razini. Cilj novog sustava gospodarenja otpadom je u prvom redu smanjenje količine otpada, što se postiže odvojenim sakupljanjem i recikliranjem te izgraditi sustav koji će biti ekološki prihvatljiviji, koji će se temeljiti na strategiji i planovima gospodarenja otpadom te koji će biti održiv i u skladu sa zakonskom regulativom Europske unije.

OBVEZA IZDAVANJA E-RAČUNA OD 01.07.2019.

Ovim putem obavještavamo dobavljače da 01.07.2019. godine stupa na snagu obveza izdavanja elektroničkih računa prema obvezniku javne nabave i to za sve robe, usluge i radove koji su nabavljeni u postupcima javne nabave, uključujući i jednostavne nabave, te nabave putem narudžbenica.

Zaštita kestena na javnim zelenim površinama

Ovim putem obavještavamo sve građane da će se dana 06.06.2019. godine u večernjim satima započeti sa radovima zaštite kestena na javnim zelenim površinama na području grada Poreča.

Svjetski dan zaštite okoliša 2019.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Obilježavanjem Dana zaštite okoliša diljem svijeta, Program Ujedinjenih naroda za okoliš nastoji istaknuti glavne okolišne probleme te potaknuti ekološku osviještenost i djelovanje na području zaštite okoliša.

Informacija o požaru na odlagalištu otpada Košambra

Obavještavaju se građani kako je danas oko 9 sati došlo do manjeg požara na odlagalištu otpada Košambra.

Obavijest o implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom – Općina Vrsar – Orsera, Općina Kaštelir – Labinci – Castellier – Santa Domenica i Općina Vižinada – Visinada

Obavještavaju se korisnici da je sa 01.06.2019. godine započeo obračun varijabilnog dijela javne usluge sakupljanja otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika.

NOVI PLAN PRIMOPREDAJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Obavještavamo korisnike naših usluga da se od 03.06.2019.g. mijenja plan primopredaje miješanog komunalnog otpada.