Aktualne vijesti

Rotor Parens u cvijeću

Djelatnici RJ "Hortikulture" komunalnog poduzeća Usluga jučer posadili cvijeće na kružnom raskrižju Parens .

Podjela kutija za odlaganje papira i kartona

Povodom svjetskog dana zaštite okoliša, koji se obilježava danas 5. lipnja, djelatnici komunalnog poduzeća će vrtićima na području Poreča i Poreštine podijeliti kutije za odlaganje papira i kartona.

Svjetski dan zaštite okoliša

Svjetski je dan zaštite okoliša koji se obilježava svake godine 5. lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na temelju koje je pokrenut Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP).

Održavanje zelenih površina za 2013. godinu

Odjel hortikulture gradskog komunalnog poduzeća Usluga ovih dana intenzivno radi na uljepšavanju kružnih tokova grada Poreča.

Rotor Lacoop u cvijeću

Sukladno godišnjim planovima, djelatnici RJ „Hortikulture“ komunalnog poduzeća Usluga od ranih jutarnjih sati rade na uređenju zelene površine- kružnog raskrižja Lacoop.

Ovih su dana završeni radovi na izgradnji kanalizacijskih mreža naselja Perci i Santa Marina koja se nalaze na području JLS Općine Tar-Vabriga. Predmetnim izgradnjama konstatira se da je kanalizacijski sustav Aglomeracije Lanterna dobio novih 4.260 m kanalizacijskih mreža sa tri crpne stanice. Predmetnom izgradnjom su stvoreni uvjeti da se, nakon tehničkog pregleda izgrađenih objekata, na kanalizacijski sustav pripoji cca 100 novih domaćinstva i nekoliko poslovnih subjekata, sa mogućnošću da se na novo izgrađenu mrežu mogu spajati i budući planirani objekti.

Nastavlja se projektiranje za izgradnju kanalizacijskih mreža i uređaja

Usluga Poreč je u sklopu svojih redovnih aktivnosti ovih dana potpisala tri nova ugovora za izradu Idejnih projekata za naselja koja se nalaze u zaleđu priobalja u pripadnosti JLS Grada Poreča. Nakon što je EU „Projekt Poreč“ obuhvatio niz naselja u pravcima do Vodopije, Stancije Portun,Nove Vasi, Žbandaja i Mugebe sa novo planiranim projektiranjem planira se proširenje izgradnje kanalizacijskih mreža sa obuhvatom i naselja koja nisu ušla u EU „Projekt Poreč“, a nalaze se u dubljem zaleđu priobalja. Tako su u I fazi projektiranja potpisani ugovori o izradi projektne dokumentacije Idejnih projekata kako slijedi:

Obavijest građanima o privremenoj promjeni odvoza komunalnog otpada

Obavještavamo cijenjeno građanstvo da će se zbog kvarova na vozilima odvoz komunalnog otpada grupe 5 i 6 obavljati iste dane, ali u popodnevnom terminu.

Ljetni režim odvoza od 06.05 do 30.09.2013

"Usluga Poreč" d.o.o. sa 06.05.2013. godine započinje sa ljetnim režimom odvoza komunalnog otpada sa područja čitave Poreštine. Takav režim ljetnog odvoza trajat će do 30. rujna 2013. godine, nakon čega stupa na snagu zimski režim odvoza.

Akcident – oštećenje tlačnog cjevovoda CS Park Olge Ban u Poreču

Na lokaciji rotora u ulici Nikole Tesla u Poreču, u trupu prometnice u ulici Nikole Tesle došlo je do oštećenja tlačnog cjevovoda Crpne stanice “Park Olge Ban”, kanalizacijskog objekta sustava javne odvodnje Poreč Sjever.