Aktualne vijesti

ZAPOČINJE PODJELA KOMPOSTERA

Obavještavaju se korisnici da će se dana 19.3.2019.g. započeti sa podjelom kompostera za korisnike koji su se očitovali o kompostiranju biootpada u Izjavi o načinu korištenja javne usluge. Podjela kompostera započeti će prema sljedećem planu: Finida, Novo naselje, Naselje bolnica, Čimižin, Špadići, Garbina, St. Molindrio, St.Vergotini i Gulići/Vranići.

Ministar državne imovine Goran Marić na radnom sastanku u Gradu Poreču-Parenzo

Ministar državne imovine dr.sc. Goran Marić boravio je u utorak, 12. ožujka 2019. godine u službenom posjetu nekolicini istarskih gradova, između ostalog i u Poreču, gdje se sastao s gradonačelnikom Lorisom Peršurićem, direktorom gradskog komunalnog poduzeća Usluga Poreč, Milanom Lakovićem, te pročelnikom gradskog Upravnog odjela za upravljanje imovinom, Đulijanom Petrovićem.

AKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Gdje su na području grada Poreča postavljeni i kako funkcioniraju polupodzemni spremnici te kako do kartica nužnih za njihovo korištenje? Polupodzemni spremnici na području grada Poreča postavljeni su u onim naseljima gdje je koncentriran veći broj višestambenih zgrada kao što su ulice M. Lombarda R. Stipe, Milohanovićeva, M. Balota, I.L. Ribara, Trg K. Branimira, Creska, Rovinjska, Pazinska i dr. Za sada je postavljeno 14 setova spremnika. Jedan set polupodzemnih spremnika sastoji se od četiri spremnika, jedan za miješani komunalni otpad, a ostala tri za selektivni otpad, za papir i karton, plastiku i staklo.

EDUKATIVNE INFORMACIJE O GOSPODARENJU OTPADOM

Kraj 2018. godine i početak 2019. godine obilježio je niz aktivnosti koje su se započele provoditi slijedom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom za područje grada Poreča – Parenzo. U vidu komunikacije sa građanima, djelatnici komunalnog društva Usluga Poreč d.o.o. će kroz redovite radio emisije davati potrebne informacije ali i odgovore na mnogobrojna pitanja koja se nameću prilikom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom.

OBAVIJEST O IMPLEMENTACIJI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM – ČERVAR PORAT

Ovim putem obavještavamo sve stanovnike naselja Červar - Porat da sa 01.03.2019. godine svoj otpad mogu odlagati isključivo u postavljenim polupodzemnim spremnicima. Naime, na području naselja Červar - Porat postavljeni su svi planirani setovi polupodzemnih spremnika, odgovarajući otpadomjeri te je sustav testiran čime je planirani novi sustav gospodarenja otpadom za to naselje spreman za primjenu u cijelosti.

AKTIVNOSTI NA UVOĐENJU NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

U posljednje vrijeme po ulicama i naseljima Grada mogu se uočiti mnogobrojni novi spremnici za sakupljanje otpada, a čiji broj raste iz dana u dan. U skladu i sa zakonskom obvezom cilj nam je omogućiti svim korisnicima odvajanje, razvrstavanje i predaju kako miješanog komunalnog otpada tako i korisnog otpada iz vlastitog kućanstva na samom „ kućnom pragu „.

ZAPOČELA SANACIJA KROVIŠTA NA ZGRADI U UL. F. GLAVINIĆA 4 – STARA TRŽNICA

Ovih su dana u starogradskoj jezgri započeli radovi rekonstrukcije krovišta na zgradi nekadašnje tržnice na adresi Franje Glavinića 4, sagrađenoj na k.č. broj 312 k.o. Poreč. Usluga Poreč d.o.o. kao jedan od suvlasnika, odnosno vlasnik poslovnog prostora koji se nalazi u prizemlju zgrade, osiguralo je 70 % financijskih sredstava za predmetne radove, dok je preostali dio financiran od stane drugog suvlasnika zgrade.

Završava se sanacija groblja u Fuškulinu i Novoj Vasi, investicija vrijedna 827 tisuća kuna

Usluga Poreč d.o.o. ovih dana privodi kraju radove na uređenju groblja u Novoj Vasi i Fuškulinu, ukupno vrijednih 827 tisuća kuna. Većina radova su se u oba slučaja odvijali na starom dijelu groblja, a obuhvaćali su sanaciju ogradnih zidova, postavljanje okapnih limova, obnovu kapelica, saniranje ulegnuća na stazama, te nasipavanje zemljanih staza rizlom. Na groblju u Fuškulinu izvršena je i kompletna zamjena tlakovca na stazama, a na novom dijelu izvedeni su i radovi na izgradnji armirano betonskih okvira i to na 37 grobnih mjesta

Usluga Poreč počela s postavljanjem polupodzemnih spremnika za prikupljanje otpada u gradskim naseljima, investicija vrijedna preko 450 tisuća kuna

Usluga Poreč započela je sa ugradnjom polupodzemnih spremnika za prikupljanje miješanog komunalnog i selektiranog otpada u porečkom naselju Červar Porat, nakon čega slijedi postavljanje u ostalim gradskim naseljima. Postavljanje spremnika odvija se na način da se na jednom mjestu postavi set od četiri spremnika – po jedan za miješani komunalni otpad zapremnine 5m³, te po jedan spremnik za plastičnu ambalažu, papir i staklenu ambalažu, svi zapremnine po 3m³.

OBAVIJEST – PODJELA SPREMNIKA

Obavještavaju se korisnici javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada da će se podjela individualnih spremnika u narednom razdoblju vršiti prema slijedećem planu: Čimižin 07.01. – 11.01. Špadići 14.01. – 18.01.