Aktualne vijesti

Peti sajma cvijeća otvorio svoja vrata

Eko akcija- MO Anke Butorac

Izgradnja Glavnog kanalizacijskog kolektora Stranići – Kukci – završetak radova

Izgradnja Glavnog kanalizacijskog kolektora Nova-Vas- Kukci

Izgradnja Glavnog kanalizacijskog kolektora Stancija Portun

Parkiralište Peškera

Sanacija asfalta na Velikom gradskom parkiralištu

5.Cvjetni vikend Poreč 2012

Eko akcija – MO Mate Balota

Sanacija tijela parkirališta na Parkiralištu kod osnovne škole