Aktualne vijesti

RADNI SASTANAK O AKTIVNOSTI U GOSPODARENJU OTPADOM

U Velikoj gradskoj vijećnici jučer, 18.04.2019. održan je radni sastanak komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o., kao jedan od dijelova u sklopu projekta izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Cilj je bio iz prve ruke, od glavnih aktera, dobiti informacije o odrađenim i planiranim aktivnostima u ovom projektu gospodarenja otpadom koji za sve donosi velike promjene. Sastanku se odazvalo četrdesetak sudionika, predsjednika i članova vijeća svih porečkih mjesnih odbora, gradskih vijećnika, te predstavnika turističkih tvrtki koje djeluju na području grada.

HORTIKULTURNO UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA POREČA – PARENZO

Sa intenzivnim uređenjem i dotijerivanjem javnih zelenih površina Grada Poreča – Parenzo, djelatnici hortikulture komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. započeli su početkom proljeća, odnosno kada su nastupili odgovarajući vremenski uvjeti za tu vrstu aktivnosti.

Plan odvoza miješanog komunalnog otpada za Općinu Funtana – Fontane i Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Obavještavaju se korisnici da s 01.04.2019. godine stupa na snagu novi plan odvoza za područje Općine Funtana-Fontane te za područje Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, a prema kojem će se odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti jedan puta tjedno.

Obavijest o implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom – Grad Poreč – Parenzo, Općina Funtana – Fontane i Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Obavještavaju se korisnici da sa 01.04.2019. godine započinje obračun varijabilnog dijela javne usluge sakupljanja otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika.

NOVA AKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Kako se u prijelaznom razdoblju obračunava cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, što je prijelazno razdoblje i kada isto završava? Od 01. rujna 2018. g. u primjeni je novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) te su temeljem istog na adrese korisnika dostavljeni računi za obračunsko razdoblje, i to za 9. i 10. te 11. i 12. mjesec. Cijena javne usluge sastoji se od fiksnog dijela (ovisno o volumenu zaduženog - ugovorenog spremnika) i varijabilnog dijela (ovisno o volumenu spremnika x broj pražnjenja spremnika). Upravo ovaj varijabilni dio odnosi se na obradu otpada u ŽCGO Kaštjun u zamjenu za dosadašnje odlaganje na odlagalištu Košambra.

ZAPOČINJE PODJELA KOMPOSTERA

Obavještavaju se korisnici da će se dana 19.3.2019.g. započeti sa podjelom kompostera za korisnike koji su se očitovali o kompostiranju biootpada u Izjavi o načinu korištenja javne usluge. Podjela kompostera započeti će prema sljedećem planu: Finida, Novo naselje, Naselje bolnica, Čimižin, Špadići, Garbina, St. Molindrio, St.Vergotini i Gulići/Vranići.

Ministar državne imovine Goran Marić na radnom sastanku u Gradu Poreču-Parenzo

Ministar državne imovine dr.sc. Goran Marić boravio je u utorak, 12. ožujka 2019. godine u službenom posjetu nekolicini istarskih gradova, između ostalog i u Poreču, gdje se sastao s gradonačelnikom Lorisom Peršurićem, direktorom gradskog komunalnog poduzeća Usluga Poreč, Milanom Lakovićem, te pročelnikom gradskog Upravnog odjela za upravljanje imovinom, Đulijanom Petrovićem.

AKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Gdje su na području grada Poreča postavljeni i kako funkcioniraju polupodzemni spremnici te kako do kartica nužnih za njihovo korištenje? Polupodzemni spremnici na području grada Poreča postavljeni su u onim naseljima gdje je koncentriran veći broj višestambenih zgrada kao što su ulice M. Lombarda R. Stipe, Milohanovićeva, M. Balota, I.L. Ribara, Trg K. Branimira, Creska, Rovinjska, Pazinska i dr. Za sada je postavljeno 14 setova spremnika. Jedan set polupodzemnih spremnika sastoji se od četiri spremnika, jedan za miješani komunalni otpad, a ostala tri za selektivni otpad, za papir i karton, plastiku i staklo.

EDUKATIVNE INFORMACIJE O GOSPODARENJU OTPADOM

Kraj 2018. godine i početak 2019. godine obilježio je niz aktivnosti koje su se započele provoditi slijedom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom za područje grada Poreča – Parenzo. U vidu komunikacije sa građanima, djelatnici komunalnog društva Usluga Poreč d.o.o. će kroz redovite radio emisije davati potrebne informacije ali i odgovore na mnogobrojna pitanja koja se nameću prilikom implementacije novog sustava gospodarenja otpadom.

OBAVIJEST O IMPLEMENTACIJI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM – ČERVAR PORAT

Ovim putem obavještavamo sve stanovnike naselja Červar - Porat da sa 01.03.2019. godine svoj otpad mogu odlagati isključivo u postavljenim polupodzemnim spremnicima. Naime, na području naselja Červar - Porat postavljeni su svi planirani setovi polupodzemnih spremnika, odgovarajući otpadomjeri te je sustav testiran čime je planirani novi sustav gospodarenja otpadom za to naselje spreman za primjenu u cijelosti.