Aktualne vijesti

JAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

U petak 10. svibnja 2019. godine, u prostorijama Općinske vijećnice u Lovreču, Gradski trg 4, s početkom u 19 sati, održat će se javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“.

JAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

U srijedu 08. svibnja 2019. godine, u prostorijama Općinske vijećnice u Kašteliru, Kaštelir 113, s početkom u 19 sati, održat će se javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“.

JAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

U ponedjeljak 06. svibnja 2019. godine, u prostorijama stare škole u Funtani, Istarska 17, s početkom u 19 sati, održat će se će se javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“.

POSTUPANJE SA OTPADOM – NOVI SUSTAV GOSPODARENJA OTPADOM

Uspostavljanjem novog sustava gospodarenja otpadom svim građanima dodjeljuju se vlastiti ili zajednički spremnici za sakupljanje miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada. Grad Poreč – Parenzo te Općine Tar – Vabriga i Funtana područja su gdje su se spremnici podijelili, a samim time započeo je i obračun javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada prema stvarnom broju ispražnjenih spremnika.

JAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

U petak 03. svibnja 2019. godine, u Općinskoj vijećnici, Istarska 8, Tar, s početkom u 19 sati, održat će se će se prva javna tribina o održivom gospodarenju otpadom u sklopu „Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom“.

RADNI SASTANAK O AKTIVNOSTI U GOSPODARENJU OTPADOM

U Velikoj gradskoj vijećnici jučer, 18.04.2019. održan je radni sastanak komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o., kao jedan od dijelova u sklopu projekta izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Cilj je bio iz prve ruke, od glavnih aktera, dobiti informacije o odrađenim i planiranim aktivnostima u ovom projektu gospodarenja otpadom koji za sve donosi velike promjene. Sastanku se odazvalo četrdesetak sudionika, predsjednika i članova vijeća svih porečkih mjesnih odbora, gradskih vijećnika, te predstavnika turističkih tvrtki koje djeluju na području grada.

HORTIKULTURNO UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA POREČA – PARENZO

Sa intenzivnim uređenjem i dotijerivanjem javnih zelenih površina Grada Poreča – Parenzo, djelatnici hortikulture komunalnog poduzeća Usluga Poreč d.o.o. započeli su početkom proljeća, odnosno kada su nastupili odgovarajući vremenski uvjeti za tu vrstu aktivnosti.

Plan odvoza miješanog komunalnog otpada za Općinu Funtana – Fontane i Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Obavještavaju se korisnici da s 01.04.2019. godine stupa na snagu novi plan odvoza za područje Općine Funtana-Fontane te za područje Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, a prema kojem će se odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti jedan puta tjedno.

Obavijest o implementaciji novog sustava gospodarenja otpadom – Grad Poreč – Parenzo, Općina Funtana – Fontane i Općina Tar-Vabriga-Torre-Abrega

Obavještavaju se korisnici da sa 01.04.2019. godine započinje obračun varijabilnog dijela javne usluge sakupljanja otpada prema stvarnom broju pražnjenja spremnika.

NOVA AKTUALNA PITANJA PRI USPOSTAVI NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM

Kako se u prijelaznom razdoblju obračunava cijena javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, što je prijelazno razdoblje i kada isto završava? Od 01. rujna 2018. g. u primjeni je novi cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO) te su temeljem istog na adrese korisnika dostavljeni računi za obračunsko razdoblje, i to za 9. i 10. te 11. i 12. mjesec. Cijena javne usluge sastoji se od fiksnog dijela (ovisno o volumenu zaduženog - ugovorenog spremnika) i varijabilnog dijela (ovisno o volumenu spremnika x broj pražnjenja spremnika). Upravo ovaj varijabilni dio odnosi se na obradu otpada u ŽCGO Kaštjun u zamjenu za dosadašnje odlaganje na odlagalištu Košambra.