Aktualne vijesti

Uključite se u javne rasprave o sustavima odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Poreštine

Prodaja jelki na velikom gradskom parkiralištu

Postavljanje novogodišnjih jelki

Javna prezentacija u sklopu javne rasprave

RJ Otpadne vode – Linijska rešetka u ulici Mate Vlašića

iPress: Pola milijarde kuna i skuplja voda za eko priobalje Poreča i susjednih općina

Informiranje predstavnika lokalnih samouprava o tijeku pripreme tehničke dokumentacije za kandidiranje prema EU fondovima

RJ Hortikultura – Berba maslina

Zalijevanje na rotoru kod Kauflanda

Manifestacije na parkiralištu Žatika