NaslovnaVijestiPLAN UPRAVLJANJA GROBLJIMA ZA 2008. godinu

PLAN UPRAVLJANJA GROBLJIMA ZA 2008. godinu

Odlukom o upravljanju grobljima Grada Poreča (Službeni glasnik Grada Poreča broj 6/2000.) USLUGA POREČ d.o.o. dobila je na upravljanje groblja Poreč, Tar, Nova Vas, Fuškulin, Žbandaj i Baderna. U sklopu istih nalazi se pet mrtvačnica. Novo formirana općina Tar-Vabriga povjerila je upravljanje groblja Tar Uslugi Poreč d.o.o.

Zadaću Uprave groblja obavlja RJ Pogrebne usluge u skladu sa Zakonom o grobljima (Narodne novine broj 19/19998.), Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i Odlukom o upravljanju grobljima.

U nastavku podnosimo Planove upravljanja za 2008. godinu, u skladu sa člankom 7. Odluke o upravljanju grobljima:

Plan upravljanja grobljima za 2008. Poreč

Plan upravljanja grobljima za 2008. Tar

Dokumenti