NaslovnaVijestiPotpisan novi Kolektivni ugovor

Potpisan novi Kolektivni ugovor

Na sjednici Nadzornog odbora Usluge Poreč d.o.o. održanoj 27. prosinca 2013. godine, Usluga Poreč d.o.o. za komunalne poslove, zastupano po direktoru Milanu Lakoviću i Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske – Sindikalna podružnica Usluga Poreč d.o.o., zastupana po sindikalnom povjereniku Karmen Bockovac, potpisali su novi Kolektivni ugovor na razdoblje od godinu dana kojim se utvrđuju prava i obveze na radu i u svezi s radom djelatnika koji su s Uslugom Poreč d.o.o. sklopili ugovor o radu na neodređeno ili određeno radno vrijeme.

Uprava društva

Dokumenti