NaslovnaVijestiPRESKONTEJNER I KONTEJNERI SA VELIKOG GRADSKO PARKIRALIŠTA PREMJEŠTENI NA LOKACIJU DVORIŠTA ŠKOLJKE

PRESKONTEJNER I KONTEJNERI SA VELIKOG GRADSKO PARKIRALIŠTA PREMJEŠTENI NA LOKACIJU DVORIŠTA ŠKOLJKE

Sukladno našoj prethodnoj objavi o preseljenju kontejnera za komunalni otpad na novu lokaciju obavještavamo da se isti sa današnjim danom nalaze na novoj lokaciji u dvorištu Školjke.

Ponovno umoljavamo dosadašnje korisnike da svoj ambalažni kartonski i ostali otpad odlagažu na novu lokaciju.
Na navedenoj lokaciji bit će smješteni pored otvorenih kontejnera od 7m3 i preskontejner PKP-5 zapremine 5 m3 koji sabija otpad 4-10 puta.
U preskontejner ne smiju se odlagati krute stvari i glomazni otpad jer uslijed zapinjanja tako odloženog otpada, radom tlačnog puža može doći do pregorijevanja elektromotora koji pokreće isti.
Ujedno obavještavamo zakupce ljetne tržnice da za njihove potrebe odlaganja otpada bit će postavljen zatvoreni kontejner u natkrivenom dijelu tržnice.

U skladištu Školjke tijekom sutrašnjeg dana biti će dopremljen i novi kontejnera za prikupljanje akumulatora o čemu molimo građane da posvete posebnu pažnju i postupaju prema uputama.

Uprava Društva

Dokumenti