NaslovnaVijestiRJ Čistoća – Informacija o čišćenju plaža

RJ Čistoća – Informacija o čišćenju plaža

Iako je to već treća sedmica od pojave naftnih mrlja na moru, iste na kopnu još uvijek kupačima i prolaznicima predstavljaju manji problem i nelagodu.

Naime, iako su glavne gradske plaže uglavnom očišćene od naftnih mrlja, na plažama koje su van redovnog intenzivnog čišćenja, djelatnici Usluge Poreč još i dan danas u okviru svojih raspoloživih kapaciteta ljudstva i mehanizacije nastoje očistiti i one najmanje mrlje, koje zasigurno ometaju normalno korištenje plaža.

 

Tako se i na „divljim plažama“ Porto Busola nastoje pokupiti i najmanji tragovi zagađenja. Posao je opširan i zahtjevan, no osim manjih primijećenih zagađenja koja se nastoje očistiti, nisu primijećene veće zagađene površine koje bi kupačima i korisnicima plaža trebale predstavljati veći problem.

Usluga Poreč će i dalje obilaziti takve i slične plaže, a onečišćenja će se ukoliko je to moguće raspoloživim sredstvima, i ukloniti.

U svakom slučaju građanstvo se moli za razumijevanje, a svaku obavijest o daljnjim bitnim zagađenjima smatrati ćemo kao zajednički posao u rješavanju nastalog problema.

                 

                                                                                              Uprava Društva

 

Dokumenti