NaslovnaVijestiRJ Čistoća – Obavijest o odvozu krupnog otpada na području Općine Funtana

RJ Čistoća – Obavijest o odvozu krupnog otpada na području Općine Funtana

Dana 14. travnja 2008. započinje EKO akcija „Neka moja Istra blista“ u Općini Funtana koja, između ostalih aktivnosti čišćenja i uređenja okoliša, predviđa i skupljanje krupnog otpada.

U tu svrhu „Usluga Poreč“ d.o.o. će, prema prijedlogu nadležnih tijela Općine Funtana, u vremenu od 14. 04. do 21. 04. 2008 postaviti velike kontejnere za krupni otpad na lokacijama:

– na rivi u Funtani

– na zelenoj površini kod starog boćališta u Ribarskoj ulici

– u Dalmatinskoj ulici

– kod nogometnog igrališta u ulici Ograde

– na Trgu Sv. Bernarda

 

Moli se građanstvo da se aktivno uključi u Eko akciju koristeći priliku organiziranog skupljanja i odvoza krupnog otpada kojeg u kućanstvu sigurno ima više no što je potrebno.

Svoja zapažanja na terenu slobodno iznesite, a ukoliko se postavljeni kontejneri na terenu brzo napune predložite preko svojih Općinskih tijela da se isti zamjene.

Usluga Poreč će u vrijeme trajanja akcije svim svojim sredstvima biti na raspolaganju zahtjevima građanstva Općine Funtana i učiniti sve, kako bi građani osjetili  pozitivne pomake u pogledu zaštite okoliša i očuvanja zdravlja.

Uprava društva

Dokumenti