NaslovnaVijestiRJ “ČISTOĆA”- Privremeno reciklažno dvorište u Školjki

RJ “ČISTOĆA”- Privremeno reciklažno dvorište u Školjki

„Usluga Poreč“ d.o.o. Poreč obavještava cijenjeno građanstvo da sa 01. siječanj 2009. godine u prostorima bivše tvornice ribe „Školjka“ u ulici N.Tesle 11 otvara privremeno RECIKLAŽNO DVORIŠTE u kojem će građani moći organizirano odlagati razni kućanski otpad.

U tu svrhu će u dvorištu sa ulazom iz ulice N.Tesle biti postavljeni spremnici od 7,00 m3 sa oznakama vrste otpada koji se može odlagati u pojedini spremnik.

Reciklažno dvorište će svoje radno vrijeme za početak prilagoditi radu ostalih službi „Usluge Poreč“ što znači da će isto za javnost biti otvoreno svakodnevno osim nedjelje i praznika od 7,oo do 14,oo sati odnosno subotom od 7,oo do 12,00 sati. Ovisno o potrebama radno će se vrijeme prilagoditi potrebama korisnika usluga.

U reciklažnom dvorištu će se odvojeno moći odlagati slijedeći otpad:

– plastična i metalna – PET i MET ambalaža

– staklena ambalaža i staklo

– elektronski otpad

– najlonska folija – bijela

– najlonska folija i razni drugi najloni – bojani

– sitniji zeleni otpad u vrećama

– plastika razna

– auto baterije

– baterije kućanske

– karton

– papir – razni od novinskog do kancelarijskog papira

Molimo građanstvo da tako selektiran otpad pripreme već u svojim kućanstvima i da ga odlažu prema uputama osoba koje će otpad zaprimati u prostorima reciklažnog dvorišta.

Izdvojeni otpad će se reciklirati, a time ćemo  zajedno očuvati prirodu, smanjiti onečišćenje te uštediti novac i energiju.

 Za krupni kućanski otpad, namještaj, metalni otpad, krupni zeleni otpad i slično na raspolaganje svakodnevno je građanstvu otvoren raspoloživi prostor na odlagalištu komunalnog otpada „Košambra“. Dovoljno je prilikom odlaganja otpada na „Košambri“ prijaviti se dežurnoj osobi na porti odlagališta, koji će Vas usmjeriti na mjesto istovara otpada.

Za sve eventualne nejasnoće nazovite na broj tel.052/429-241.

Uprava Društva

 

Dokumenti