NaslovnaVijestiRJ “HORTIKULTURA”-sancija granja nakon nevremena

RJ “HORTIKULTURA”-sancija granja nakon nevremena

Dana 13.09.2005. godine djelatnici RJ “Hortikultura” pristupili su sanaciji oštećenog drveća i granja zahvaćeno nevremenom u Rekreacionoj zoni Naftaplin.

Dana 13.09.2005. godine djelatnici RJ “Hortikultura” pristupili su sanaciji oštećenog drveća i granja. Nakon nevremena koje je zahvatilo područje Rekreacione zone Naftaplin oštetećena su 2 stabla te je polomilo veću količinu granja .Djelatnici sanaciju granja vrše u jutarnjim satima kako ne bi ometali mir kupača i šetača rekreacione zone
Naftaplin.

Uprava Društva

Dokumenti