NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE” – Građenje građevine: odvodnja tehnoloških i oborinskih otpadnih voda u operativnom centru Košambra

RJ “OTPADNE VODE” – Građenje građevine: odvodnja tehnoloških i oborinskih otpadnih voda u operativnom centru Košambra

Objavljeno je javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za GRAĐENJE GRAĐEVINE: ODVODNJA TEHNOLOŠKIH I OBORINSKIH OTPADNIH VODA U OPERATIVNOM CENTRU KOŠAMBRA.

Na osnovi ovlaštenja iz članka 35. Društvenog ugovora o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGA POREČ i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01, 197/03 i 92/05), Uprava Društva raspisala je javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za građenje građevine: odvodnja tehnoloških i oborinskih otpadnih voda u operativnom centru Košambra.

Objavljeno je javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za GRAĐENJE GRAĐEVINE: ODVODNJA TEHNOLOŠKIH I OBORINSKIH OTPADNIH VODA U OPERATIVNOM CENTRU KOŠAMBRA.

Na osnovi ovlaštenja iz članka 35. Društvenog ugovora o preoblikovanju i usklađenju društva s ograničenom odgovornošću USLUGA POREČ i članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 117/01, 197/03 i 92/05), Uprava Društva raspisala je javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za građenje građevine: odvodnja tehnoloških i oborinskih otpadnih voda u operativnom centru Košambra.

Zaprimljene su 4 ponude od kojih jedna nije potpuna.

Ponuda tvrtke “DEKOP” Labinci utvrđena je kao najpovoljnija jer je ponudila najnižu cijenu predmeta nabave, što je bio jedini kriterij za odabir najpovoljnije ponude.

Ponuditelj je zadovoljio sve uvjete i ponudio cijenu od 310.855,50 kn za predviđene radove ponudbenim troškovnikom.

Tvrtka „Dekop“ obvezala se radove započeti u roku od 20 dana po potpisu Ugovora (05.10.2006.), a iste dovršiti u roku 40 radnih dana.

Uprava Društva

Dokumenti