NaslovnaVijestiRJ “OTPADNE VODE” – Kanalizacijski kolektor Kukci – Veli Maj

RJ “OTPADNE VODE” – Kanalizacijski kolektor Kukci – Veli Maj

Nakon novogodišnjih blagdana izvoditelj radova, tvrtka «G.E.M.A.R.» d.o.o. iz Poreča, nastavila je radove na građenju građevine «Kanalizacijski kolektor Kukci – Veli Maj».

Nakon novogodišnjih blagdana izvoditelj radova, tvrtka «G.E.M.A.R.» d.o.o. iz Poreča, nastavila je radove na građenju građevine «Kanalizacijski kolektor Kukci – Veli Maj».
Do isteka 2006. godine iskopan je kanal na dionici gravitacijskog cjevovoda od naselja Kukci do Stancije Vodopija te građevinska jama za crpnu stanicu.
U tijeku je gradnja crpne stanice «St. Vodopija» u rovu koji je iskopan na zelenoj površini uz županijsku cestu ŽC 5002.
Izvršeni su pripremni radovi za kopanje rova tlačnog cjevovoda uz županijsku cestu prema posebnim uvjetima Županijske uprave za ceste, nakon čega je zatraženo rješenje za izvođenje radova na županijskoj cesti.
Kroz novoizgrađeni maslinik uz županijsku cestu izvršeno je trasiranje kanala glavnog kolektora. Nakon što je izvršen uviđaj na kompletnoj trasi, sa predstavnikom Agrolagune usuglašeni su posebni uvjeti izvođenja radova.

Uprava društva

Dokumenti