NaslovnaVijestiRJ Parkirališta

RJ Parkirališta

Problematika autobusera – informacija
BILJEŠKA

sa sastanka održanog 08. lipnja 2005. u zgradi Grada Poreča sa početkom u 8,30 sati na temu: Razmatranje problematike autobusera

Sastanku prisustvovali:
– predstavnici Grada Poreča,
– predstavnici Usluge Poreč,
– predstavnici Autotransa d.o.o. Rijeka,
– predstavnici autobusera

Nakon međusobnog informiranja o problematici prijevoza autobusera koji prijevoze putnike za destinaciju Grada Poreča tijekom turističke sezone kao posljedice striktnog provođenja najnovije Odluke o prometu (Sl.gl. 04/05 koja je stupila na snagu dana 07.04.2005.godine Prisutni su bili suglasni u ocjeni da će imati mnoge štetne posljedice oni kao operateri kao i sama destinacija. Moguće uzroke takvom stanju pripisuju nedovoljnoj njihovoj upućenosti kako nedovoljnoj njihovoj partipaciji u pružanju potrebnih informacijama predlagačima Odluke.

Na sastanku su dogovoreni slijedeći zaključci:

1. Predstavnici autobusera pismenim će se putem obratiti predstavnicima Izvršne vlasti Grada Poreča sa prezentacijom te vrlo zahtjevne prometne problematike.
2. Zamoliti će se predlagača Odluke da se uvaže njihovi argumenti sa ciljem da se još ovu turističku sezonu omogući parkiranje autobusima na destinaciji parkirališta kod OŠ Poreč.
3. Zatražiti će se da predlagač Odluke pokrene proceduru izmjene dijela teksta Odluke kako bi se koncesionaru parkirališta kod OŠ Poreč Uslugi Poreč omogućilo ponašanje sukladno gornjem zahtjevu.
4. Autobuseri će od Grada zatražiti lokaciju za parkiranje autobusa sukladno Odluci o prometu kako bi isti u vremenu čekanja gostiju boravili izvan prometne gužve.
5. Autobuseri će od Grada Poreča za slijedeću turističku sezonu zatražiti stvaranje primjerenijih uvjeta za parkiranje autobusa sa pružanjem minimalnih uvjeta za čišćenje i servisiranje ostalih usluga autobusima.
6. Predstavnici Autotransa preuzimaju obvezu ponuditi uvijete za prihvat autobusa radi ukrcaja i iskrcaj dijela gostiju sukladno svojim kapacitetima.
7. Svjesni činjenice da je Grad Poreč postao pretežito auto i autobusna destinacija, podsjeća se i ujedno sugerira Gradu da osigura dodatni parkirni prostor za automobile kako bi se makar dijelom ublažila prometna gužva tijekom turističke sezone.

Uprava Društva

Dokumenti