NaslovnaVijestiRJ “Parkiralište”- Radovi na sjevernom dijelu velikog parkirališta

RJ “Parkiralište”- Radovi na sjevernom dijelu velikog parkirališta

Djelatnici komunalnog poduzeća Usluga na sjevernom dijelu velikog gradskog parkirališta pristupili su radovima na rekonstrukciji s ciljem da bi korisnici parkirališta nesmetano mogli prometovati unutar parkirališta.

Djelatnici komunalnog poduzeća Usluga na sjevernom dijelu velikog gradskog parkirališta pristupili su radovima na rekonstrukciji s ciljem da bi korisnici parkirališta nesmetano mogli prometovati unutar parkirališta.

Radovi na demontaži dijela postojeće nadstrešnice i asfaltiranju planiraju se okončati do kraja sljedećeg tjedna.

U sklopu planiranih aktivnosti ugrađen je tablo na novoj lokaciji do kružnog toka za obavješćivanje vozača o stanju popunjenosti parkirališta. Do kraja slijedećeg tjedna biti će ugrađena još dva tabloa radi potpune informiranosti iz ostalih pravaca.

Uprava Društva

Dokumenti